Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych (kurs internetowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-INTER-WEXCEL-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych (kurs internetowy)
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawy statystyki

Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się w formie elearningu na platformie: https://moodle.wne.uw.edu.pl.

Kurs rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia do programu MS Excel, jednak szybko przechodzi na poziom średnio zaawansowany. Porusza wszystkie najważniejsze zagadnienia, narzędzia i funkcje wykorzystywane w codziennej pracy w Excelu, od wprowadzania i edycji danych, przez formatowanie komórek i arkuszy, przygotowanie danych do analizy za pomocą narzędzi i funkcji, pracę na danych z użyciem formuł oraz funkcji daty i godziny, tekstowych, logicznych i wyszukiwania, przeglądania danych z użyciem sortowania, filtrowania i tabel danych, a kończy się na analizie danych za pomocą tabel przestawnych i tworzeniu wizualizacji za pomocą wykresów. Nie zabraknie także wszystkich najprzydatniejszych skrótów klawiaturowych. Liczne przykłady, filmy i przykłady pozwolą Ci wykorzystywać nabyte umiejętności bezpośrednio w pracy zawodowej i to już po pierwszych godzinach kursu!

Pełny opis:

Szczegółowa tematyka kursu:

1. Wprowadzanie i edycja danych

2. Formatowanie komórek

3. Znajdowanie, zamienianie i oczyszczanie danych

4. Projektowanie arkuszy

5. Formuły w Excelu

6.Funkcje podstawowe (statystyczne, tekstowe, daty i godziny, dobre praktyki pracy na funkcjach)

7. Funkcje zaawansowane (logiczne, wyszukiwania, formuły zagnieżdżone).

8. Praca na danych( sortowanie, filtrowanie, tabele danych)

9. Tabele przestawne

10. Wykresy

11. Skróty klawiaturowe

12. Przykłady biznesowe

Uwaga 1: zajęcia odbywają się w formie elearningu (pełne materiały do zajęć wraz z rozwiązaniami oraz przygotowane wcześniej filmy instruktarzowe wyjaśniające omawiane zagadnienia – brak zajęć na żywo) na platformie: https://moodle.wne.uw.edu.pl.

Uwaga 2: materiały zamieszczane są raz w tygodniu w blokach po 5 godzin dydaktycznych. Kurs kończy się w grudniu.

Uwaga 3: kurs wymaga od studentów dużo pracy własnej.

Uwaga 4: Obowiązującą na kursie wersją oprogramowania jest Microsoft Office 2021 lub 365 (wersja językowa: polski, system operacyjny: Windows). Korzystanie z wcześniejszej wersji jest możliwe, ale będzie się wiązało z pewnymi utrudnieniami (brak części funkcji). Wersja językowa angielska nie stanowi problemu, ale inny system operacyjny (np. Mac) może wiązać się z pewnymi utrudnieniami (inna konstrukcja Wstążki, inne działanie niektórych narzędzi Excela, inne skróty klawiaturowe). Uniwersytet Warszawski nie udostępnia uczestnikom potrzebnego sprzętu komputerowego ani oprogramowania.

Literatura:

materiały własne

Efekty uczenia się:

Słuchacz uzyskał umiejętność samodzielnego posługiwania się programem MS Excel i wykorzystania jego wszechstronnych możliwości. Tematyka zajęć obejmowała m.in. następujące zagadnienia: wydajna praca w Excelu (wprowadzanie i edycja danych, znajdowanie i zamienianie danych, formatowanie komórek), formuły i funkcje (odwołania względne i bezwzględne, funkcje daty i czasu, tekstowe, statystyczne), zaawansowane funkcje (logiczne, wyszukiwania, funkcje zagnieżdżone), przeglądanie danych (sortowanie danych, filtrowanie danych, tabele danych, formatowanie arkuszy), wizualizacja danych (różne typy wykresów), analiza danych za pomocą tabel przestawnych. Słuchacz potrafi przeprowadzać wszystkie etapy pracy na danych – od porządkowania i obróbki, przez analizę i wizualizację po wnioskowanie.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę składają się:

• dwie zbiorcze prace domowe każda punktowana po 30 punktów

• dodatkowa aktywność na forach dyskusyjnych

Punktacja:

Punkty Ocena

[0-30) 2

[30-36) 3

[36-42) 3,5

[42-48) 4

[48-54) 4,5

[54-60) 5

od 60 5!

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Kurs internetowy, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Kusztelak
Prowadzący grup: Przemysław Kusztelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Kurs internetowy - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)