Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna) (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Uniwersytet Warszawski)

Jednostka: Uniwersytet Warszawski Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie przez Internet (platforma edukacyjna)
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2022Z 2022L
2400-EXCEL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat metod statystycznych stosowanych w badaniach oraz analizie danych. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu (m.in. studentów, którzy ukończyli kurs pt. "Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych") i chcą poznać zastosowania statystyczne wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. statystyki opisowe, miary korelacyjne, testy statystyczne parametryczne i nieparametryczne, wykresy – histogramy, punktowe, pudełkowe (BoxPlot), modele regresji liniowej, zadania optymalizacyjne (Solver), analizy symulacyjne zyskowności projektów (metoda Monte Carlo). Zdobyta na kursie wiedza może być wykorzystywana do analizy danych zarówno na potrzeby pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej oraz doktorskiej), jak również w pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
4005-KURS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - godzin
 • Wykład - godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opis skrócony

Strona przedmiotu
4219-ICGk9-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

www.kampus.uw.edu.pl

This course will introduce the graduate student to how firm value depends on corporate governance practices and investor protection around the world.

Strona przedmiotu
2600-DTSBS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs ma na celu przekazanie studentom zrozumienia podstaw i umiejętności wymaganych w procesie myślenia projektowego, z naciskiem na projektowanie skoncentrowane na człowieku. Kurs będzie łączył elementy interdyscyplinarne z psychologii stosowanej i zarządzania innowacjami.

Strona przedmiotu
2400-ZEWW846-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Chcesz naprawdę nauczyć się Excela na poziomie zaawansowanym, aby wykorzystać go w pracy zawodowej? Jeśli tak, to kurs dla Ciebie.

Zakres kursu obejmuje m.in. zaawansowane funkcje wyszukiwania i adresu, zakresy dynamiczne, zaawansowane funkcje obliczeń warunkowych, funkcje bazodanowe, dynamiczne tablice w Excelu 365, zaawansowane formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych, zaawansowane tabele przestawne, zaawansowane wykresy, formanty formularza, tworzenie automatycznych raportów, zastosowania Excela w biznesie.

Kurs jest dedykowany osobom, które ukończyły kurs pt. „Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych”, bądź pracują na co dzień w Excelu i znają go na poziomie co najmniej średnio zaawansowanym.

Strona przedmiotu
2400-INTER-EZE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wykazanie przydatności analizy ekonomicznej w naukach społecznych i w codziennym życiu. Kurs opiera się na metodologii ekonomii eksperymentalnej.

Uczestnictwo w eksperymentach on-line pozwala studentom zrozumieć, jak działa ekonomia. Druga część kursu to internetowe wykłady, które objaśnią mechanizmy eksperymentu.

Proces uczenia się realizowany jest poprzez własne doświadczenie, a nie przez pasywną przyswojenie teorii. Hasłem kursu jest maksyma Sokratesa: Poznaj samego siebie.

Kurs jest jednym z kursów e-learningowych IBIZA dostępnych na platformie edukacyjnej: http://moodle.come.uw.edu.pl.

Strona przedmiotu
2400-INTER-EXVBA2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Jest to druga część kursu nt. programowania w VBA i tworzenia aplikacji w Excelu. Studenci poznają zaawansowane techniki programistyczne, które wykorzystają w celu pisania własnych aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym.

Zajęcia odbywają się w formie elearningu na platformie: https://moodle.wne.uw.edu.pl

Strona przedmiotu
2400-INTER-EXVBA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ten jest dedykowany zarówno osobom, które chcą poznać świat makropoleceń, jak i tym, którzy znają podstawy języka programowania VBA i chcą usystematyzować oraz pogłębić swoją wiedzę. Nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących umiejętności informatycznych, ale wymagana jest bardzo dobra znajomość Excela. Celem kursu jest automatyzacja codziennie wykonywanej pracy w Excelu przy użyciu makropoleceń. Cały kurs poświęcony jest nauce języka programowania Visual Basic for Applications (VBA).

Strona przedmiotu
1300-WGWZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na kursie zostaną przedstawione oraz omówione zagadnienia z różnych dziedzin geologii, z którymi każdy spotyka się (a nie zawsze o tym wie) żyjąc w mieście, spędzając wakacje nad morzem, jeziorami oraz w górach, odkręcając kranik wody oligoceńskiej czy też obserwując transmisje sondy Spirit i Opportunity wysłanych na Marsa.

Strona przedmiotu
1900-GLST-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers the issues of globalisation and the relations between local and regional development, and global economic, political, social and cultural processes. The topics covered during the course are those most often discussed in scientific discussions and policy debates within development studies. The topics covered may change each semester, depending on current events and issues discussed in the international scientific literature.

The subject of the course will serve as and introduction to the issues related to globalization and will help explain and understand at least some of the extremely complex global and local development processes and the interrelations between them.

Strona przedmiotu
4219-IIMk10-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

This course will introduce to the international graduate student the core concepts and major principles of International Management used by Multinational Corporations (MNCs) and Transnational Corporations (TNCs) in the United States and abroad. Students completing this course should possess the basic knowledge and confidence to go and live abroad and to begin to manage teams amidst workplace diversity within a Host Country. They should understand and foresee the political, economic, legal and technological constraints of conducting business across cultural barriers, and possess some of the skills required to bridge cross-cultural communication gaps.

Strona przedmiotu
1100-IGC-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Globalna zmiana klimatu to problem, który wpływać będzie na życie obecnego i przyszłych pokoleń. Wykład „Introduction to global climate change” obejmował będzie podstawowe informacje o mechanizmach rządzących klimatem Ziemi, przyczynach i konsekwencjach globalnego ocieplenia oraz metodach ich badania. Zajęcia będą wymagały udziału w wykładach i wykonywania zadań online na platformie Kampus.

Strona przedmiotu
2700-JWKS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą zróżnicowania języka polskiego, związanego z funkcjonowaniem określonych grup społecznych i zawodowych. Program obejmuje wprowadzenie teoretyczne na temat socjolektów i profesjolektów oraz przegląd i analizę wybranych współczesnych odmian polszczyzny, m.in. tzw. korpomowy, języka pracowników mediów, PR i reklamy, ale także przedstawicieli zawodów niszowych, jak szewcy czy kaletnicy, języka subkultur e-sportu, anime, GLMM/GLMV oraz wielbicieli sugarcraftingu, off-roadu, stylizacji paznokci, wędkarstwa i wielu innych :)

Strona przedmiotu
2700-M-FAK-D-JWKS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład fakultatywny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą zróżnicowania języka polskiego, związanego z funkcjonowaniem określonych grup społecznych i zawodowych. Program obejmuje wprowadzenie teoretyczne na temat socjolektów i profesjolektów oraz przegląd i analizę wybranych współczesnych odmian polszczyzny, m.in. tzw. korpomowy, języka pracowników mediów, PR i reklamy, ale także przedstawicieli zawodów niszowych, jak szewcy czy kaletnicy, języka subkultur e-sportu, anime, GLMM/GLMV oraz wielbicieli sugarcraftingu, off-roadu, stylizacji paznokci, wędkarstwa i wielu innych :)

Strona przedmiotu
1300-WKGL-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z podstawowymi procesami geologicznymi występującymi powszechnie na kuli ziemskiej, których następstwem są zdarzenia określone przez człowieka jako katastrofalne.

Student otrzymuje wpis zal. lub ocena 3 na podstawie rozwiązanych testów i zadań. Aby otrzymać ocenę powyżej 3 należy podejść do testu po zakończeniu zajęć.

Strona przedmiotu
2700-KOBI-OG
Komunikacja biznesowa (od 2022-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Usystematyzowanie posiadanej wiedzy na temat komunikacji, dostarczenie wiedzy na temat jej funkcji, roli, jak również technik, metod oraz narzędzi wykorzystywanych do osiągania celów biznesowych. Prezentacja teoretycznych i praktycznych zagadnień oraz zjawisk związanych z komunikacją, omówienie stereotypów, mitów oraz różnic kulturowych, wprowadzenie do komunikacji organizacyjnej / biznesowej, w tym komunikacji politycznej, marketingowej oraz PR.

Strona przedmiotu
2102-BW-L-Z4KOBL-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi wydarzeniami i procesami społecznymi i politycznymi, które miały miejsce na przełomie XX i XXI w. na Bliskim Wschodzie. Zwrócona zostanie uwaga na specyfikę faktów, zdarzeń i procesów, na ich źródła, przebieg i następstwa. Przedmiotem analizy będą konflikty o przełomowym znaczeniu dla dziejów świata we wskazanym okresie. Ze szczególną uwagą potraktowane zostaną konflikty zbrojne, wojny i rewolucje, które zapoczątkowały nowe lub zmienione formy ustrojowe w regionie. Analizie zostaną poddane procesy społeczno-polityczne, w wyniku których potęgowały się sprzeczności.

Strona przedmiotu
2600-LDP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ten kurs ma na celu przekazanie studentom zrozumienia podstaw i umiejętności wymaganych w zarządzaniu zespołem. Ma on na celu zapewnienie uczestnikom podstaw niezbędnych do skutecznego przywództwa - w tym technik komunikacji, stylów przywództwa i zarządzania zmianą.

Strona przedmiotu
4003-CUE-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cel kursu: badanie zależności między członkostwem w UE a ochroną demokracji i praw człowieka na poziomie krajowym (przede wszystkim na przykładzie Polski oraz innych nowo przyjętych państw członkowskich).

Adresatami kursu mogą zostać studenci wszystkich kierunków, starszych lat studiów, w szczególności prawnych, administracyjnych, nauk politycznych i historii; zalecana znajomość podstaw prawa europejskiego oraz wiedzy o Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
2400-INTER-MFEX-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu (m.in. studentów, którzy ukończyli kurs pt. "Wstęp do Excela i analizy danych ekonomicznych") i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywanych na co dzień narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. matematykę finansową (badanie atrakcyjności lokat bankowych oraz prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowanie zwrotu portfeli inwestycyjnych, tworzenie i wycenę opcji.

Strona przedmiotu
3003-JPN-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia podstawowe informacje o języku polskim: od wymowy i prozodii przez słowotwórstwo, odmianę wyrazów, własności morfologiczno-składniowe po składnię języka polskiego. Celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy o polszczyźnie na poziomie umożliwiającym dalszą własną pracę, a także wzięcie udziału w zajęciach specjalistycznych porównawczych, dotyczących zagadnień poprawności językowej, szczegółowych zagadnień gramatyki języka polskiego itp. Kurs nastawiony jest opisowo (rejestracja i interpretacja zjawisk) i synchronicznie (zjawiska współczesnej polszczyzny), choć tam, gdzie to potrzebne, będzie sięgać po wyjaśnienia historyczne oraz poda informacje poprawnościowe.

Strona przedmiotu
3001-OIC-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia realizowane są w ramach IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich) na platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem:

http://moodle.come.uw.edu.pl

Strona przedmiotu
3305-PKB-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych ze współczesną kulturą brazylijską, umiejscowionych w kontekście społeczno-historycznym.

Zajęcia odbywają się w całości w trybie zdalnym (asynchronicznie) na platformie e-learningowej Kampus 2: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/

Strona przedmiotu
2600-PO-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych dysfunkcji i patologii w organizacji i procesach zarządzania. W szczególności poruszane są takie zagadnienia jak: źródła i typy patologii i dysfunkcji organizacyjnych, przejawy patologii, patologie i dysfunkcje w administracji i biznesie, dysfunkcjonalne gry organizacyjne.

Strona przedmiotu
3003-PAT-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny kurs z podstaw antroponimii porusza problematykę językowego i kulturowego kształtowania się imienia i nazwiska – dwóch najważniejszych, dziś obligatoryjnych, jednostek, które identyfikują człowieka.

Podczas kursu studenci obalą popularny mit o „szlacheckości” wszystkich nazwisk zakończonych na -ski, -cki, ale jednocześnie poznają źródła tego mitu i nauczą się odróżniać nazwiska rzeczywiście noszone przez szlachtę od tych, które uległy wtórnej nobilitacji.

Kurs porusza tematykę z pogranicza językoznawstwa, kulturoznawstwa, religioznawstwa, psycho- i socjolingwistyki oraz historii. Wychodzi na przeciw zainteresowaniom zarówno naukowym i hobbistycznym – wpisuje się między innymi w bardzo modne dziś poszukiwania genealogiczne. W związku z tym jest skierowany do wszystkich, którzy chcą poznać źródła i metody badania historii imion i nazwisk.

Strona przedmiotu
1100-1#POWI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z prawem autorskim oraz ochroną własności przemysłowej.

Zajęcia odbędą się w formie zdalnej.

Strona przedmiotu
2700-L-FAK-D-POPU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład fakultatywny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu studenci zdobędą wiedzę dotyczącą najwybitniejszych polskich publicystów tworzących w XX wieku, począwszy od okresu dwudziestolecia międzywojennego, aż po ostatnie lata PRL.

Strona przedmiotu
2700-POPU-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładu studenci zdobędą wiedzę dotyczącą najwybitniejszych polskich publicystów tworzących w XX wieku, począwszy od okresu dwudziestolecia międzywojennego, aż po ostatnie lata PRL.

Strona przedmiotu
2700-PPOI-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2700-PPZG-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs internetowy „Poprawna polszczyzna: zagadnienia gramatyczne” obejmuje podstawową wiedzę z zakresu poprawności języka polskiego. Kurs składa się z 15 lekcji internetowych, podzielonych tematycznie na 2 bloki: fleksję i składnię. Zakończony jest egzaminem (w tradycyjnej formie). Osoby, które kończą kurs z wynikiem pozytywnym, potrafią poprawnie używać języka polskiego na poziomie komunikacyjnym w zakresie odmiany wyrazów i budowania konstrukcji gramatycznych.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)