Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z 2023L
1900-APNiM-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najciekawsze turystycznie miejsca w Stanach Zjednoczonych Ameryki spośród Parków Narodowych w Stanach Zjednoczonych i miast.

Strona przedmiotu
1900-APR-B-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot omawia bezpośrednie i pośrednie przejawy oddziaływania człowieka na rzeźbę terenu i przekształcające ją procesy. Zagadnienie to prezentowane jest zarówno w ujęciu historycznym, jak i regionalnym, z uwzględnieniem danych jakościowych i ilościowych. Przedmiot porusza też zagadnienia prawne związane z wykorzystaniem i ochroną krajobrazu i zwraca uwagę na katastrofalne skutki krajobrazowe niewłaściwych decyzji gospodarczych.

Strona przedmiotu
1900-SB-ER-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Baltic Sea in history

2. Geology and genesis

3. Sea coast of the Baltic Sea

4. Climate nad water balance of the sea

5. Salinity, currents, water exchange

6. Eutrophication of the Baltic Sea

7. Main issues of the sea environment protection

Strona przedmiotu
1900-COTW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Getting the knowledge about the contemporary phenomena and processes of selected cities and megacities in the World. Discussion of social, economic, political and environmental issues in the cities on chosen examples. During each lecture a different city is discussed.

Strona przedmiotu
1900-CMS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs ma na celu pomóc w zrozumieniu współczesnych procesów migracyjnych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na sytuację w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Mniej szczegółowo zostaną przedstawione najważniejsze trendy migracyjne w Ameryce Łacińskiej, Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie, Afryce Subsaharyjskiej, Azji Południowo-Wschodniej.

Strona przedmiotu
1900-CHE-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze zróżnicowaniem dziedzictwa kulturowego Europy w ujęciu przedmiotowym i przestrzennym, z uwzględnieniem uwarunkowań kształtowania się dziedzictwa kulturowego i sposobów jego wykorzystania w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.

The aim of the course is to acquaint the student with the diversity of the cultural heritage of Europe in the subject and spatial approach, taking into account the determinants of the formation of cultural heritage and the ways of its use in various areas of socio-economic life.

Strona przedmiotu
1900-1ACS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie różnych aspektów wpływu środowiska na działalność człowieka oraz wpływu działalności człowieka na środowisko. Niektóre z omawianych zagadnień dotyczą czasów historycznych, inne – współczesnych, w niektórych wypadkach uwzględniane są także prognozy na najbliższe dekady.

Strona przedmiotu
1900-DZKM-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja Mazowsza jako regionu zarówno administracyjnego, jak i historycznego oraz kulturowego. Przedstawienie wybranych elementów dziedzictwa kulturowego regionu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposoby jego prezentacji, ale i ochrony.

Strona przedmiotu
1900-ECIA-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Chronostratigraphy of Quaternary, main methods of research of environmental change (geological, geomorphological, palaeobotanical, geochemical, archaeological, absolute dating etc.). The importance of climate fluctuations and human economic activity in environmental changes - recognition of records.

Strona przedmiotu
1900-EAK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Klęski żywiołowe to wciąż aktualny temat. Są one związane ze stratami o charakterze społecznych, dlatego ważną kwestią jest w tym obszarze etyka.

Strona przedmiotu
1900-FTG-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Każdy, kto kocha Tatry, ma z pewnością te swoje jedyne i niepowtarzalne. A wszystkich zarażonych nieuleczalną „tatrzańskością” łączy nie tylko to wyjątkowe miejsce, wspomnienia i budząca setki skojarzeń nazwa. Poznajmy ( albo przypomnijmy sobie) ich wymiary, podziały, rekordy, wspaniałą przyrodę i niebezpieczeństwa. Poznajmy historię ich poznawania i zdobywania oraz niesamowity wpływ Tatr na naszą kulturę: literaturę, malarstwo, muzykę, film i polskie gór kochanie.

Strona przedmiotu
1900-GHW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z bieżącymi zadaniami badawczymi realizowanymi na polu geografii historycznej w Zakładzie Geografii Politycznej i Historycznej WGSR UW. Co do zasady - poza spotkaniem organizacyjnym i ew. zaliczeniem - przedmiot będzie realizowany w trakcie wycieczek terenowych (w ich trakcie wykłady w terenie, warsztaty, spotkania, zwiedzanie). Wycieczki będą planowane na sobotę (krótka) i w okresie piątek-niedziela (długa). Planowane jest zorganizowanie co najmniej dwóch wycieczek: krótkiej w okolice Warszawy i długiej (2-3 dni) w inny region Polski, np. do Małopolski. Ta ostatnia będzie włączać studentów w badania prowadzone w Zakładzie. Np. studenci będą uczestniczyć w inwentaryzacji jakiegoś zespołu zabytkowego (parku, budynków). Możliwe jest dofinansowanie wyjazdów z UW, ale raczej ze względu na długość procedur i szybki czas wyjazdu (raczej październik) należy być gotowym do pokrycia kosztów z własnych środków (bilety, 1-2 noclegi, wyżywienie).

Strona przedmiotu
1900-GTE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W cyklu 2020Z przedmiot prowadzony wyjątkowo w formie zdalnej, na platformie Google Meets.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z charakterem walorów przyrodniczych i kulturowych oraz zagospodarowania turystycznego wybranych krajów Europy, a tym samym pokazanie uwarunkowań dla rozwoju różnych form turystyki.

Strona przedmiotu
1900-GTKA-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zdobycie wiedzy o geografii turystycznej wybranych krajów arabskich, w szczególności o najważniejszych atrakcjach kulturowych i przyrodniczych, warunkach przemieszczania się oraz regionach turystycznych.

Strona przedmiotu
1900-GOW-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course gives the regional approach to the geography of the world. During the course several different regions are presented with the reference to their development, specific features and characteristics. The course is conducted by several lecturers.

Strona przedmiotu
1900-GISFZ-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs składa się z serii ćwiczeń umożliwiających opanowanie podstawowych, a jednocześnie najważniejszych umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem GIS. Dotyczy to pozyskiwania danych przestrzennych, zarzadzania danymi oraz ich analizy i prezentacji. Studenci uzyskają wiedzę na temat zasobów danych przestrzennych, modeli danych, formatów plików i narzędzi wykorzystywanych w GIS.

Strona przedmiotu
1900-GPCW-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course presents contemporary, global problems from different perspectives (environmental, political, cultural, socio-economic). The course is conducted by several lecturers - specialists in various topics.

Strona przedmiotu
1900-GLST-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers the issues of globalisation and the relations between local and regional development, and global economic, political, social and cultural processes. The topics covered during the course are those most often discussed in scientific discussions and policy debates within development studies. The topics covered may change each semester, depending on current events and issues discussed in the international scientific literature.

The subject of the course will serve as and introduction to the issues related to globalization and will help explain and understand at least some of the extremely complex global and local development processes and the interrelations between them.

Strona przedmiotu
1900-GPSR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest poświęcony współczesnym problemom środowiskowym - groźnym dla człowieka procesom i zjawiskom potencjalnie osiągającym zasięg globalny, takim jak niekorzystne zmiany klimatu (globalne ocieplenie, zima wulkaniczna), niszczycielskie trzęsienia ziemi, fale tsunami, czy/lub powodzie. Celem wykładu jest zwrócenie uwagi na ograniczoną przewidywalność przyrodniczych zagrożeń i ogromną podatność "systemu człowiek" rozumianego jako człowiek - gatunek biologiczny i jako byt społeczny wraz ze wszystkimi wytworami jego działalności na zagrożenia spowodowane siłami natury.

Strona przedmiotu
1900-GOS-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie zostaną poruszone następujące zagadnienia: wieloletnia zmarzlina (rodzaje i powstawanie lodu gruntowego), procesy termokrasowe; rozwiązania inżynieryjne dotyczące budowy domów, dróg, kolei, pasów startowych i rurociągów na wieloletniej zmarzlinie; ekspansja przemysłu na obszary okołobiegunowe - szanse i zagrożenia; funkcjonowanie lodowców, zagrożenia glacjologiczne: szarże, obrywy lodowe, gwałtowne wypływy wód; zlodzenie Oceanu Arktycznego; współczesne bazy polarne i ambitne programy badawcze; rdzenni mieszkańcy Arktyki, różnorodność etniczna, organizacje polityczne, a walka o prawa do ziemi; zanieczyszczenie Arktyki.

Strona przedmiotu
1900-HMW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dawnymi planami, jako źródłami do poznania rozwoju przestrzennego Warszawy oraz analizy zjawisk przestrzennych zachodzących w mieście.

Szczegółowe założenia:

– przedstawienie analizy dawnych planów Warszawy z uwzględnieniem tła historycznego ich powstania,

– omówienie znaczenia źródeł kartograficznych oraz możliwości ich wykorzystania w badaniach i poznaniu przestrzeni miasta,

– kształcenie umiejętności postrzegania miasta z różnych perspektyw poznawczych,

– rozwijanie umiejętności czytania planów miasta (w szczególności planów dawnych) wraz z wyciąganiem wniosków na podstawie ich formy i treści.

Strona przedmiotu
1900-1FHO1-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie prezentowane są zagadnienia związane z postępującym poszerzaniem horyzontu geograficznego: od starożytności do końca epoki wielkich odkryć geograficznych.

Strona przedmiotu
1900-1FHO2-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie prezentowane są zagadnienia związane z postępującym poszerzaniem horyzontu geograficznego: od epoki wielkich odkryć geograficznych do początków XXI wieku. Omawiane są odkrycia oraz nowo prowadzone badania na kontynentach północnoamerykańskim, australijskim i na Antarktydzie.

Strona przedmiotu
1900-IFAGIS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs składa się z serii ćwiczeń umożliwiających opanowanie podstawowych, a jednocześnie najważniejszych umiejętności w posługiwaniu się oprogramowaniem GIS. Dotyczy to pozyskiwania danych przestrzennych, zarzadzania danymi oraz ich analizy i prezentacji. Studenci pozyskają wiedzę na temat zasobów danych przestrzennych, modeli danych, formatów plików i narzędzi wykorzystywanych w GIS.

Strona przedmiotu
1900-KPNK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu omówienie przestrzennych (geograficznych) aspektów epoki kolonialnej, oraz tego co nastąpiło bezpośrednio po niej (postkolonializm i neokolonializm) w byłych koloniach i metropoliach. Narracja zajęć będzie prowadzona zgodnie z chronologią wydarzeń jakie miały miejsce w regionach skolonizowanych przez Europejczyków w podziale na poszczególne imperia kolonialne.

Strona przedmiotu
1900-KPNK1-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi pierwszą z dwóch części (druga odbywa się w semestrze letnim). Przedmiot ma na celu omówienie przestrzennych (geograficznych) aspektów epoki kolonialnej, oraz tego co nastąpiło bezpośrednio po niej (postkolonializm i neokolonializm) w byłych koloniach i metropoliach. Narracja zajęć będzie prowadzona zgodnie z chronologią wydarzeń jakie miały miejsce w regionach skolonizowanych przez Europejczyków w podziale na poszczególne imperia kolonialne.

Strona przedmiotu
1900-ZIP-LLIW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Projekt - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Projekt - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje analizę dostępności usług w wybranej dzielnicy Warszawy (Targówek) oraz oczekiwań mieszkańców w tym zakresie. Przeprowadzone badania pozwolą określić czy Targówek spełnia kryteria stawiane dzielnicom 15-minutowym. Zidentyfikowane zostaną obszary koncentracji usług krytycznych i obszary wykluczone, których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do kluczowych usług w sąsiedztwie domu. Obraz Targówka uzyskany z diagnozy będzie skonfrontowany z opiniami mieszkańców oraz realizowanymi i planowanymi inwestycjami.

Kurs jest projektem wdrożeniowym. Obejmie nie tylko zajęcia na uczelni, ale także badania terenowe na wybranym obszarze Warszawy, tutoring, pracę projektową.

Przedmiot realizowany jest w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.

Strona przedmiotu
1900-MCE-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The lecture content includes information about permafrost occurrence, structure and functioning; thermokarst processes; engineering problems and solutions used in permafrost regions; industrial expansion circum-polar regions; functioning of glaciers and glacial hazards (glacial surges, avalanches, outbursts); polar bases and scientific programmes; indigenous people of the Arctic, pollution of the Arctic.

The lecture refers to knowledge in fields of: spatial managing, glaciology, geomorphology, geoecology, hydrology, climatology, ethnography and building engineering.

Strona przedmiotu
1900-1FMG-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z tematyką migracji zarobkowych i ich skutków w krajach wysyłających i przyjmujących migrantów.

Charakterystyka najważniejszych ruchów migracji oraz omówienie ich skutków społeczno-gospodarczych na świecie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zróżnicowanie regionalne migracji zarobkowych i konsekwencji ruchów migracyjnych dla obszarów emigracyjnych i imigracyjnych.

Strona przedmiotu
1900-MIK-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

OGUN HUMANISTYCZNY

Wybierzmy się w podróż po Polsce, odkrywając ją na nowo!

W ramach zajęć prowadzący opowiedzą o Polsce z perspektywy nie wielkich regionów, ale małych ojczyzn. Uczestnicy zapoznają się z lokalnymi grupami regionalnymi, pochodzeniem miejscowych nazw, kulturą, religią, etnosem, mową i problemami mieszkańców poszczególnych obszarów. Spojrzymy w przeszłość, doszukując się genezy współczesnych zjawisk. Przeanalizujemy bieżące problemy szukając ich źródła.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)