Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geologii)

Jednostka: Wydział Geologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geologii
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z
1300-WAPSW-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiadomości o istocie, zakresie, przekształceń antropogenicznych, metodyce badań i ocenie ich wielkości. Rodzajach przekształceń w środowisku przyrodniczym dokonanych przez działalność człowieka, w szczególności w odniesieniu do sfery przyrody nieożywionej.

Zagadnienia te zostaną omówione na przykładach przekształceń wielkoobszarowych, liniowych, w głębszej przestrzeni geologicznej, małoobszarowych, in situ i ex situ, zmiany chemizmu i jakości środowiska w czasie i przestrzeni.

Zapoznanie ze stanem środowiska w Polsce, w świetle raportów GIOŚ i PIOŚ oraz Państwowego Monitoringu Środowiska.

Strona przedmiotu
1300-WCWTP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktikum - 45 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Praktikum - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ceramiczne warsztaty w teorii i praktyce są to zajęcia realizowane w formie praktikum, które maja na celu zapoznanie studenta z tematyką projektowania ceramiki artystycznej, w tym z metodami jej kształtowania i zdobienia, w powiązaniu z podstawowymi zagadnieniami technologii surowców ceramicznych. Podczas zajęć będzie możliwa realizacja autorskich projektów w poznanych technikach.

Strona przedmiotu
1300-PDW31-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wygłaszanie referatów na temat biologii dinozaurów, na temat wymierań w dziejach biosfery oraz na temat związku między zmianami chemizmu oceanu a składem szkieletów organizmów morskich.

Strona przedmiotu
1300-WDWG-OG
Dwa weekendy z geologią (od 2023-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prowadzony jest w formie praktikum w blokach całodniowych w trakcie 4 dni (dwa weekendy: sobota i niedziela) w październiku; dokładne terminy zajęć będą zamieszczone w uwagach. Na bloki, trwające 3x8 godzin i 1x6 godzin, składają się: zajęcia kameralne w pracowniach Wydziału Geologii, w terenie w bliskiej okolicy kampusu Ochota oraz wycieczki terenowe w kilku punktach Warszawy. Zajęcia kameralne uczą podstaw rozpoznawania minerałów i skał oraz procesów ich powstawania.

Wiedza i umiejętności z zajęć kameralnych są przydatne w trakcie zajęć terenowych dotyczących typów i właściwości skał użytkowych oraz obróbki i wykorzystania kamienia w architekturze na wybranych przykładach.

Strona przedmiotu
1300-WECSK-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład na temat powiązań filogenetycznych, ewolucji, migracji i zachowań Homo sapiens oraz gatunków pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem świadectw paleontologicznych i archeologicznych.

Strona przedmiotu
1300-WEZR-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Budowa, zróżnicowanie, ewolucja i tryb życia ryb chrzęstnoszkieletowych w przeszłości geologicznej oraz współcześnie.

Strona przedmiotu
1300-WEWOW-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony jest ewolucjonizmowi jako centralnej i w pełni syntetycznej dyscyplinie przyrodniczej obejmującej niemal wszelkie poziomy organizacji materii ożywionej i wzajemne związki miedzy nimi. Szczególny nacisk położony jest na mechanizmy i konsekwencje ewolucji. Omawiane zagadnienia mieszczą się w szerokim spektrum nauk biologicznych lub pokrewnych biologii- -paleontologii, ekologii, etologii, embriologii i biologii molekularnej. Prezentowany jest również zwięzły zarys rozwoju myśli ewolucyjnej.

Strona przedmiotu
1300-WFRG-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Praktikum - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course covers all issues in the field of forensic geochemistry, in particular the use and interpretation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), heterocyclic aromatic hydrocarbons, polymers, heavy metals and radioactive isotopes. Forensic geochemistry combines experimental analytical procedures with scientific principles derived from the disciplines of organic and environmental geochemistry and hydrogeology. Forensic geochemistry begins where common environmental procedures do not deliver detailed results, due to their limitation in description and quantification. The results of such procedures are used to identify the petroleum- and polymer-related and other potentially hazardous environmental contaminants and for determining their sources and time of release. The main scope of forensic geochemistry methods is to find out the cause and the causer of an environmental pollution to solve cases of environmental liability.

Strona przedmiotu
1300-WGEM2ZO-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi prezentację ważniejszych kamieni szlachetnych i ozdobnych widzianych oczyma mineraloga. Dla każdego kamienia jubilerskiego zostanie podana charakterystyka fizyko-chemiczna, własności zdobnicze, powstawanie i występowanie w przyrodzie, lokalizacja ważniejszych złóż i rynek kamieni, typy szlifu, metody poprawiania jakości i naśladownictwo oraz sposoby ich identyfikacji. Dla najważniejszych kamieni szlachetnych dodatkowo będzie pokazana ich rola w historii oraz często burzliwe dzieje sławnych klejnotów.

Strona przedmiotu
1300-WGEM2LE-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi kontynuację prezentacji kamieni szlachetnych i ozdobnych z semestru zimowego (Gemmologia cz. 1). Zawiera także omówienie materiałów gemmologicznych pochodzenia organicznego oraz metali szlachetnych. Dla każdego kamienia jubilerskiego zostanie podana charakterystyka fizyko-chemiczna, własności zdobnicze, powstawanie i występowanie w przyrodzie, lokalizacja ważniejszych złóż i rynek kamieni, typy szlifu, metody poprawiania jakości i naśladownictwo oraz sposoby ich identyfikacji.

Strona przedmiotu
1300-WGWZ-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na kursie zostaną przedstawione oraz omówione zagadnienia z różnych dziedzin geologii, z którymi każdy spotyka się (a nie zawsze o tym wie) żyjąc w mieście, spędzając wakacje nad morzem, jeziorami oraz w górach, odkręcając kranik wody oligoceńskiej czy też obserwując transmisje sondy Spirit i Opportunity wysłanych na Marsa.

Strona przedmiotu
1300-WGEDI-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma formę ćwiczeń i polega na samodzielnej pracy studentów z okazami skał i minerałów oraz mapami geologicznymi, pod okiem prowadzącego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez jeden semestr. Uczą makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał oraz interpretacji map i przekrojów geologicznych. Zajęcia odbywają się tylko w formie stacjonarnej w pracowni dydaktycznej Wydziału Geologii.

Możliwa jest zmiana terminu zajęć po uzgodnieniu z prowadzącym.

Kontynuacją przedmiotu w semestrze letnim jest „Geologia dynamiczna II”.

Strona przedmiotu
1300-WGEDII-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma formę ćwiczeń i polega na samodzielnej pracy studentów z okazami skał i minerałów oraz z mapami geologicznymi, pod okiem prowadzącego. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez jeden semestr. Uczą makroskopowego rozpoznawania minerałów i skał oraz interpretacji map i przekrojów geologicznych. Zajęcia odbywają się tylko w formie stacjonarnej w pracowni dydaktycznej Wydziału Geologii.

Możliwa jest zmiana terminu zajęć po uzgodnieniu z prowadzącym.

Strona przedmiotu
1300-WGTPP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs terenowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dedykowany dla studentów kierunków przyrodniczych i ścisłych, poświęcony historii geologicznej Karpat, a w szczególności wydarzeniom i procesom naturalnym, które ukształtowały budowę wgłębną i formę powierzchniową Tatr, Pienin oraz Podhala i Spiszu. Przedmiot jest realizowany w formie kursu terenowego - wycieczek pieszych wzdłuż transektów geologicznych oraz zajęć w odsłonięciach skał.

Zajęcia prezentują wiedzę z zakresu przyrody nieożywionej w ujęciu regionalnym, a jej uczestnicy nabywają podstawowe umiejętności jej analizy w terenie. Przedmiot może stanowić przygotowanie do prowadzenia w Karpatach badań lub obserwacji z zakresu różnych nauk przyrodniczych.

W trakcie zajęć uczestnicy wykonują samodzielnie lub w podgrupach dokumentację procesów, obiektów i okazów geologicznych. Dokumentacja, w postaci raportów, jest podstawą zaliczenia kursu i wystawienia oceny.

Strona przedmiotu
1300-WGWS-OG
Geologia w sobotę (od 2023-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot prowadzony jest w formie praktikum w blokach 3x8-godzinnych i 1x6-godzinnych przez 4 soboty w pierwszym miesiącu semestru zimowego tj. w październiku. Trzy bloki stanowią zajęcia kameralne prowadzone na Wydziale Geologii w salach dydaktycznych, a także w terenie w bliskiej okolicy kampusu Ochota i kilku punktach Warszawy. Ostatni, czwarty blok to zajęcia terenowe w różnych punktach Warszawy. Zajęcia kameralne uczą podstaw rozpoznawania minerałów i skał oraz procesów ich powstawania.

Wiedza i umiejętności z zajęć kameralnych są przydatne w trakcie zajęć dotyczących typów i właściwości skał użytkowych oraz wykorzystania kamienia w architekturze na wybranych przykładach w Warszawie.

Strona przedmiotu
1300-WGPMWZ-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład stanowi rozbudowany wstęp do zagadnień związanych ze ukształtowaniem się i rozwojem składu chemicznego Kosmosu, ze szczególnym uwzględnieniem Układu Słonecznego. Prezentowane tematy obejmują: 1) „gwiezdny pył” – synteza pierwiastków w gwiazdach, materiał presolarny, procesy rozdziału pierwiastków pomiędzy fazy tworzące mgławicę, z której utworzył się Układ Słoneczny, 2) „meteoryty” – systematyczny przegląd składu chemicznego obiektów pozaziemskich (Słońce, meteoryty, asteroidy, Księżyc, Mars), wykorzystanie narzędzi geochemicznych do badań procesów zachodzących na wczesnych etapach istnienia Układu Słonecznego, 3) „wnętrze Ziemi” – skład chemiczny całej Ziemi, jądra, płaszcza i skorupy ziemskiej, hipotezy wyjaśniające obecnie obserwowane zróżnicowanie składu chemicznego wewnętrznych geosfer, współczesne poglądy na powstanie i rozwój skorupy ziemskiej.

Strona przedmiotu
1300-WIODP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone w oparciu o metodę „studium przypadku” („case study”) pozwalają – w oparciu o prawdziwe sytuacje - na opanowanie procesu podejmowania decyzji związanych z realizacją ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody nieożywionej).

Strona przedmiotu
1300-WKGL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu będzie zapoznanie studentów z podstawowymi procesami geologicznymi występującymi powszechnie na kuli ziemskiej, których następstwem są zdarzenia określone przez człowieka jako katastrofalne.

Student otrzymuje wpis zal. lub ocena 3 na podstawie rozwiązanych testów i zadań. Aby otrzymać ocenę powyżej 3 należy podejść do testu po zakończeniu zajęć.

Strona przedmiotu
1300-WMRSM-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Surowce mineralne są niezbędnym czynnikiem rozwoju gospodarki na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym i światowym. Rynki surowcowe są zorganizowane w strukturach dotyczących zarówno po stronie popytu jak i podaży. Ceny surowców mineralnych podlegają ciągłym zmianom reagując na egzogeniczne i endogeniczne dla gospodarki czynniki. Ceny te zmieniają się zarówno w skali krajowej jak i międzynarodowej. Czynniki egzogeniczne (np. konflikty zbrojne, decyzje polityczne o nacjonalizacji denacjonalizacji sektora mineralnego) w szczególny sposób wpływają na sytuacje na międzynarodowych rynkach, zakłócenia dostaw, dostępność surowców, ceny. Wykład ma dać wiedzę o strukturze rynku surowcowego, rodzaju surowców na międzynarodowym rynku, czynnikach kształtujących ceny, międzynarodowych organizacjach surowcowych i ich zadaniach. Wykład ma charakter interdyscyplinarny łączący wiedzę z zakresu geologii gospodarczej, międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii mineralnej, zarządzania.

Strona przedmiotu
1300-WMPBSW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład z mikropaleobotaniki stosowanej obejmuje problematykę związaną z mikroszczątkami roślinnymi spotykanymi w stanie kopalnym – ziarnami pyłku i sporami, fitolitami, okrzemkami, kokolitami, bruzdnicami, koncentrując się na ich potencjalnym użytkowym zastosowaniu na różnorodnych polach badań geologicznych – przede wszystkim jako instrument datujący skały oraz rekonstruujący paleośrodowisko. Część z tych mikroskamieniałości znajduje zastosowania poza sferą nauk geologicznych – np. w analizie opadu pyłkowego dla alergików, czy też analizie pyłkowej miodu.

Strona przedmiotu
1300-WNZPZ1-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład monograficzny - 15 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład monograficzny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowany cykl wykładów do wyboru ma na celu zapoznanie słuchaczy z najbardziej interesującymi wystąpieniami minerałów w Polsce, mającymi niejednokrotnie niebagatelne znaczenie dla rozwoju nauk mineralogicznych i poznania budowy geologicznej kraju. Podczas wykładu przedstawiane będą również informacje dotyczące historii górnictwa i poznania omawianych lokalizacji mineralogicznych. Wybrane lokalizacje reprezentują wystąpienia o zróżnicowanej genezie, co pozwoli zapoznać słuchaczy z jak najszerszym spektrum procesów prowadzących do powstania różnorodnych paragenez mineralnych. Część z nich należy do stanowisk o znaczeniu historycznym. Wykład zilustrowany zostanie fotografiami okazów ze zbiorów prywatnych i muzealnych (Muzeum Wydziału Geologii, Muzeum Ziemi PAN, Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego).

Strona przedmiotu
1300-WPPL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu uzupełnienie kursów paleontologii prowadzonych obecnie na Wydziale Geologii UW. Przedmiotem wykładu będzie analiza poszczególnych elementów zapisu kopalnego przez omówienie z jednej strony właściwości geoekosystemu pozwalających na uzyskanie samego zapisu kopalnego, a z drugiej - wzajemnych związków organizmów.

Omówione zostaną procesy tafonomiczne na różnych poziomach – od zapisu molekularnego elementarnych składowych organizmów żywych, poprzez tkanki i całe organizmy, na interakcjach międzygatunkowych i zapisie kopalnych ekosystemów skończywszy. Przedstawione zostaną również procesy ekologiczne wpływające na kształt ekosystemów oraz odtwarzanie dewnych procesów ekologicznych przy uzyciu współczesnych analogii. Wykład zakończony zostanie omówieniem plastyczności fenotypowej i problemami związanymi z pojęciem gatunku.

Strona przedmiotu
1300-WPN2101-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Od semestru zimowego 2007/08 przedmiot zakończony jest zaliczeniem na ocenę na podstawie oceny notatek z wykładu. Wykład rozpoczyna się od pierwszego tygodnia zajęć. Za pozytywne zaliczenie można otrzymać 2 pkt. ECTS.

Wiedza o kopalnych bezkręgowcach.

Strona przedmiotu
1300-WPIIW-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe wiadomości z paleontologii kręgowców, mikropaleontologii i paleobotaniki.

Strona przedmiotu
1300-WPZBW2-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka o budowie, sposobie i środowisku życia wybranych grup bezkręgowców kopalnych.

Strona przedmiotu
1300-WPKZ1-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ten składa się z wykładu, który zakończony jest egzaminem. Pozytywne zaliczenie daje 3 punkty ECTS. Wykład rozpoczyna się w pierwszym tygodniu zajęć.

Strona przedmiotu
1300-WPZKW-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Nauka o budowie, ewolucji i sposobie życia kopalnych kręgowców.

Strona przedmiotu
1300-WPNPNW-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone w oparciu o metodę studium przypadku (case study). W trakcie zajęć, w oparciu o problematykę związaną z działalnością Tatrzańskiego Parku narodowego uczestnicy zapoznają się z współczesnymi problemami ochrony przyrody nieożywionej, w warunkach globalnych i lokalnych zmian środowiska przyrodniczego, narastającą antropopresją oraz ewolucją podejścia do badań środowiska naturalnego i jego ochrony.

Strona przedmiotu
1300-PPEL3-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Proseminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proseminarium zaliczane na ocenę na podstawie wygłoszonego referatu.

Proseminarium na temat powiązań filogenetycznych, ewolucji, migracji i zachowań człowiekowatych, od australopiteków po wczesnych Homo sapiens.

Strona przedmiotu
1300-WPM3D-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Praktikum - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot pokazuje ścieżkę wykonania, a także sposoby prezentacji trójwymiarowych wizualizacji różnych obiektów, mogących mieć zastosowanie w badaniach i opracowaniach z różnych dziedzin nauki, a także działalności popularnonaukowej. Opracowanie modeli 3D będzie się odbywać na podstawie danych (zdjęcia, filmy) zebranych różnymi metodami: smartfon, lustrzanka cyfrowa, bezlusterkowiec, dron.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)