Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Polonistyki)

Jednostka: Wydział Polonistyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Polonistyki
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022Z 2022L 2023Z 2023L
3020-CSC-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą współczesnej literaturze litewskiej w przekładach na język polski. 

Strona przedmiotu
3007-CRS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

The course provides basic insights in contemporary rhetorical studies. It aims at broadening scholarly horizons of students from various social and humanistic disciplines.

Online synchronous classes via Zoom or GMeet.

Strona przedmiotu
3007-ESL-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład pokazuje użycie języka jako działanie, które może służyć dobru człowieka albo kierować się przeciw niemu, czynić mu krzywdę. Działanie językiem widziane z perspektywy etycznej może wspierać realizację wartości wspólnych albo ją uniemożliwiać.

Główną część wykładu stanowi omówienie zasad etycznej komunikacji oraz przykładów naruszania tych zasad w przestrzeni publicznej, a także skutków społecznych nieetycznego użycia słowa.

Wykład ma za zadanie zapoznać studentów z normami etyki słowa, pokazać znaczenie tych norm w kształtowaniu wspólnoty komunikacyjnej oraz przygotować do partnerskiego i etycznego komunikowania się z członkami wspólnoty.

Strona przedmiotu
3007-EPS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone jest omówieniu symbolizmu, międzynarodowego prądu artystycznego, obejmującego sztuki wizualne (malarstwo, grafika, rzeźba, architektura) i literaturę piękną (poezja, dramat, proza). Jego celem jest zaznajomienie z najważniejszymi punktami estetyki symbolu na mapie kulturalnej końca XIX i początku XX w. w kraju i za granicą

Strona przedmiotu
3003-IIN-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są imionom i nazwiskom, które nosili Żydzi zamieszkujący ziemie polskie na przestrzeni dziejów.

Kurs obejmuje zagadnienia z pogranicza językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, religioznawstwa oraz socjolingwistyki. Skierowany jest do wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się więcej o antroponimii (imionach i nazwiskach) Żydów na ziemiach polskich.

Zajęcia będą miały charakter teoretyczno-praktyczny: studenci, na podstawie zdobytej wiedzy, samodzielnie analizować będą imiona i nazwiska Żydów.

Strona przedmiotu
3003-IJP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3003-JPC-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest ukazanie studentom – przyszłym nauczycielom języka polskiego i wszystkim zainteresowanym pedagogiką Marii Montessori samej idei nauczania tą metodą. Ważnym celem jest ponadto kształcenie umiejętności przygotowania szkolnych pomocy dydaktycznych oraz prezentacja i przygotowywanie pomocy używanych w procesie rozwijania umiejętności językowych i literackich uczniów klas IV–VIII stosowanych w pedagogice Marii Montessori. Zajęcia będą miały głównie praktyczny charakter, jako skoncentrowane na przygotowaniu i krytycznej analizie samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych do lekcji dotyczących zagadnień gramatycznych, ortograficznych, kształcenia literackiego oraz słownictwa i frazeologii.

Strona przedmiotu
3003-JPJ-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium ma na celu wprowadzenie studentów polonistyki w problematykę glottodydaktyczną, zapoznanie ich z metodami nauczania języka polskiego jako obcego, z wiedzą na temat współczesnej polszczyzny niezbędną w pracy lektora oraz z trudnościami, jakie wynikają z łączenia tematyki kulturowej z językową na lektoratach języka polskiego.

Strona przedmiotu
3020-JHP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z założeniami, metodami, zadaniami, historią oraz osiągnięciami indoeuropejskiego językoznawstwa historyczno-porównawczego. Ponadto zaznajomienie studentów z podstawową terminologią językoznawczą najczęściej spotykaną w pracach teoretycznych i materiałowych z tego zakresu. Kluczowe pojęcia i zjawiska zostają omówione na materiale z języków indoeuropejskich ze szczególnym uwzględnieniem języków bałtyckich oraz słowiańskich i germańskich.

Strona przedmiotu
3003-KPJ-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter teoretyczno-praktyczny. Ich celem jest zapoznanie studentów z rolą języków romańskich w ewolucji polszczyzny, funkcjonowaniem zapożyczeń w różnych odmianach polszczyzny: ogólnej, regionalnej, gwarowej, środowiskowej.

Omówione zostaną również zagadnienia etymologizacji zapożyczeń, ich adaptacji, poprawności, ujęcia leksykograficznego, wykorzystania w celach stylizacyjnych itp.

Uczestnicy konwersatorium będą mogli zapoznać się z teorią kontaktów językowych oraz z odmianami języka polskiego za granicą (we Francji, Włoszech, Portugalii i Hiszpanii, w Brazylii i Argentynie).

Strona przedmiotu
3001-KMK-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs proponuje świeże i nowoczesne spojrzenie na tzw. „długi wiek XIX” (1795-1918), równie atrakcyjne dla osób o różnym poziomie wiedzy wyjściowej, w tym także dla studentów kierunków niehumanistycznych. W interesującej i oryginalnej formie przekazuje skondensowaną wiedzę na temat źródeł polskiej świadomości narodowej, dostarczając kluczy do zrozumienia najważniejszych mechanizmów rządzących do dzisiaj naszą literaturą i kulturą, a więc także do bardziej świadomego i kompetentnego uczestnictwa w polskiej zbiorowości. Kurs nie powiela żadnego istniejącego przedmiotu z programu stacjonarnych studiów polonistycznych i jest próbą odejścia od historii literatury ujmowanej tradycyjnie, w kategoriach cezur i przełomów międzyepokowych, ku nowoczesnemu postrzeganiu dziewiętnastowieczności jako wieloprądowej formacji kulturowej. Zajęcia odbywają się przez Internet, z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi multimedialnych (filmy animowane, wykłady wideo, mapa interaktywna i in.).

Strona przedmiotu
3000-KNR-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przybliżenie społeczności akademickiej problematyki związanej z równym traktowaniem. Uczestnictwo w e-kursie pozwoli kursantkom i kursantom zdobyć wiedzę m.in. o tym, czym jest dyskryminacja oraz jakie konsekwencje z niej wynikają, przyjrzeć się własnej postawie wobec tematu równości płci czy wreszcie – rozwinąć podstawowe umiejętności reagowania w przypadku dyskryminacji.

Strona przedmiotu
3007-MZF-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone współczesnym reinterpretacjom dawnych mitów w utworach takich gatunków literatury popularnej jak fantasy, science fiction, horror (również powieść grozy i kryminał noir), cyberpunk, "postapo" (teksty kultury zawierające postapokaliptyczną wizję rzeczywistości).

Proponowane perspektywy badawcze: antropologia literatury, komparatystyka, antropologia kultury.

Oprócz utworów literackich w toku zajęć pojawiać się będą arcydzieła malarstwa i rzeźby a także filmy i utwory muzyczne.

Strona przedmiotu
3001-MKH-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs w integralnej, a przy tym nowatorskiej i przystępnej formie, z uwzględnieniem historycznego tła prezentuje najważniejsze zdobycze literatury i kultury polskiej XX wieku, tworząc swego rodzaju „bilans stulecia”.

Strona przedmiotu
3001-OIC-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia realizowane są w ramach IBIZA (Interdyscyplinarna Baza Internetowych Zajęć Akademickich) na platformie edukacyjnej dostępnej pod adresem:

http://moodle.come.uw.edu.pl

Strona przedmiotu
3003-PIM-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na konwersatorium będą omawiane najważniejsze zagadnienia z teorii tekstu i retoryki. Celem jest zapoznanie studentów z różnymi technikami oddziaływania na odbiorcę wypowiedzi ustnej lub pisemnej za pomocą określonych środków językowych i pozawerbalnych oraz ze sposobami obrony przed atakiem słownym. Na zajęciach będą łączone problemy teoretyczne z praktyką językową, toteż oprócz korzystania z wykładu i wspólnego omawiania poruszanej problematyki uczestnicy zajęć będą sami przygotowywali krótkie wystąpienia o funkcji perswazyjnej oraz uczestniczyli w reżyserowanych na użytek zajęć debatach oraz negocjacjach.

Strona przedmiotu
3003-PAT-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Interdyscyplinarny kurs z podstaw antroponimii porusza problematykę językowego i kulturowego kształtowania się imienia i nazwiska – dwóch najważniejszych, dziś obligatoryjnych, jednostek, które identyfikują człowieka.

Podczas kursu studenci obalą popularny mit o „szlacheckości” wszystkich nazwisk zakończonych na -ski, -cki, ale jednocześnie poznają źródła tego mitu i nauczą się odróżniać nazwiska rzeczywiście noszone przez szlachtę od tych, które uległy wtórnej nobilitacji.

Kurs porusza tematykę z pogranicza językoznawstwa, kulturoznawstwa, religioznawstwa, psycho- i socjolingwistyki oraz historii. Wychodzi na przeciw zainteresowaniom zarówno naukowym i hobbistycznym – wpisuje się między innymi w bardzo modne dziś poszukiwania genealogiczne. W związku z tym jest skierowany do wszystkich, którzy chcą poznać źródła i metody badania historii imion i nazwisk.

Strona przedmiotu
3007-PIB-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z historią dziejów,

kultury artystycznej i umysłowej oraz literatury Królestwa Belgii (od 1830) i związków występujących na przestrzeni XIX i XX wieku między Belgią i Polską. Zajęcia służą budowaniu mapy zjawisk składających się na dialog między oboma krajami i kręgami kulturowymi.Szczególnym przedmiotem zainteresowania będzie kultura belgijska języka francuskiego (Belgia frankofońska),ale osobny blok zajęciowy zostanie poświęcony przeszłości i nowoczesności Flandrii. Zajęcia –otwarte dla studentów wszystkich kierunków studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz dla wszystkich studentów Wydziału Polonistyki UW – wchodzą w skład magisterskich studiów polsko-belgijskich Master européen en langues et cultures de l’Europe centrale, istniejących w Instytucie Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki UW od roku akad. 2011/2012 we współpracy z Université libre de Bruxelles (Faculté de Philosophie et Lettres, Chaire de Littérature polonaise).

Strona przedmiotu
3020-PLZ1-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są prezentacji polsko-litewskich związków literackich i kulturalnych w latach 1864-1939, z uwzględnieniem zmian kulturowo-światopoglądowych, jakie zaszły w tym czasie w relacjach obu narodów. Uczestnicy zajęć poznają rolę i miejsce „tematów z Litwą w tle” w dorobku polskich twórców omawianego okresu, jak też regionalne oblicze pozytywizmu, modernizmu i awangardy na ziemiach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego (prasa, teatr, sztuka). Dyskusja na zajęciach ma prowadzić do lepszego zrozumienia specyfiki relacji kulturowych i sposobów interpretacji literatury rozpatrywanych w kontekście litewskiego odrodzenia narodowego.

Strona przedmiotu
3003-PML-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium „Polszczyzna mieszkańców Lwowa” obejmuje wiedzę o języku polskim mieszkańców Lwowa, głównie współczesnym, ale z przywołaniem stanu dawnego. Specyficzna sytuacja tego języka nakazuje jego ujmowanie w kontekście wielojęzyczności i wielokulturowości, z łączeniem elementów dialektologii, historii języka, socjolingwistyki czy etnolingwistyki. Kurs składa się z 15 konwersatoriów na temat języka polskiego we Lwowie, kultury miasta, onomastyki miejskiej, relacji między polszczyzną normatywną a lwowską polszczyzną regionalną. Przedmiotem omówienia będą też istotne sfery życia lwowiaków, w których najczęściej można zaobserwować użycie gwary lwowskiej.

Strona przedmiotu
3001-PTW-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia konwersatoryjne poświęcone są praktycznej i teoretycznej refleksji nad fenomenem dziewiętnastowiecznych tłumaczeń z różnych literatur i języków. Celem konwersatorium ogólnouniwersyteckiego jest zapoznanie studenta z wybranymi dziełami tłumaczonych dzieł z literatur obcych. Uczestnik zajęć poznaje podstawowe mechanizmy, praktyki, sposoby dokonywania tłumaczeń (w tym wyborów) i strategie translatorskie w XIX wieku. Przedmiot ma za zadanie wskazanie dominant estetyczno-artystycznych w polskiej przekładoznawczej tradycji dziewiętnastowiecznej, a także określenie różnorodnych form wpływu, zależności i oddziaływania na decyzje i wybory translatorskie (określenie kontekstu biograficznego, predylekcji autorskich, pokazania przemian warsztatu translatora, wskazania wątków, gatunków i problemów wynikających z wyborów tłumaczonych dzieł), wrażliwość estetyczną, obecność i znaczenie wybranych tłumaczeń w rodzimej historii literatury i kultury.

Strona przedmiotu
3001-PLR-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3007-PIP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problem relacji między tym, co prywatne, intymne i publiczne od dłuższego czasu stanowi przedmiot interdyscyplinarnych badań. Przyjrzymy się tym kategoriom z perspektywy teoretycznej, a także praktyki prowadzenia w XIX w. dzienników coraz czytelniej ujawniających przemiany i stopniowe odsłanianie tego, co prywatne/osobiste i intymne. Szczególna uwaga poświęcona zostanie XIX wiecznym dziennikom choroby. Spojrzenie na współczesne dzienniki choroby z perspektywy praktyki prowadzenia diariuszy sprzed 200 lat pokaże szereg zmian w pisaniu o chorobie, drogę formowania się refleksji, terminów, stylu i tematyki dotyczącej kondycji cielesnej, fizycznej i psychicznej chorego. Zmiany obejmują przesunięcie prowadzonych relacji z „twojej” (niegdyś) na „moją” (współcześnie) chorobę, a także granic między tym, co niegdyś należało do przestrzeni ściśle osobistej, intymnej, a dziś staje się fragmentem sceny publicznej wraz z decyzją o druku prowadzonej rejestracji rejestracji przez chorego-diarystę.

Strona przedmiotu
3001-PDG-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analizie poddawane będą wybrane teksty digitalne dyskutowane pod kątem ich organizacji semiotycznej, struktury, sytuacji komunikacyjnej, w jakiej uczestniczą i jaką współtworzą.

Strona przedmiotu
3003-SPI-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele konwersatorium:

1. ukazanie przeobrażeń znaczeniowych zachodzących w leksyce percepcyjnej w różnych językach

2. wskazanie i skomentowanie źródeł do badań etymologicznych i leksykograficznych, w tym porównawczych, wraz z ćwiczeniem umiejętności krytycznego korzystania z literatury z tych działów

4. zapoznanie się z problematyką semantyki historycznej i słowiańskiej oraz indoeuropejskiej geografii językowej

5. ukazanie typów zapożyczeń, ich ewolucji znaczeniowej w polszczyźnie (i jej gwarach) oraz relacji ze słownictwem rodzimym.

Strona przedmiotu
3001-SiK-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3001-TMP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analizie poddawane są: budowa przekazów medialnych (literackich, filmowych, teatralnych, malarskich, prasowych, fotograficznych, internetowych, gier komputerowych, reklam), podobieństwa i różnice między nimi, udział formy przekazu w kształtowaniu jego treści i funkcji, jakie pełni (estetycznych, informacyjnych, perswazyjnych). Kurs kształci umiejętność rozpoznawania i porównawczego opisu struktur tekstowych współczesnej kultury oraz tekstowych mechanizmów perswazji i manipulacji w przekazach polisemiotycznych i multimedialnych.

Strona przedmiotu
3001-TFP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs stanowi wprowadzenie do wybranych zagadnień teoretycznych i praktycznych z zakresu przekładu audiowizualnego i tłumaczenia tekstów piosenek z języka angielskiego na język polski.

Strona przedmiotu
3003-TMC-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z terytorialnym zróżnicowaniem polszczyzny oraz cechami poszczególnych dialektów polskich.

Strona przedmiotu
3020-TYJ-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć omawiane są podstawowe problemy typologii języków: klasyczne ujęcia typologii fonologicznej, morfologicznej i składniowej, oraz ujęcia nowsze, obejmujące typologię semantyczno-leksykalną i typologię semantyczno-składniową wybranych typów wyrażeń.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)