Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompleksowe zarządzanie sobą w czasie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2400-ZEWW733-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Kompleksowe zarządzanie sobą w czasie
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Nauk Ekonomicznych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nauczendie podstawowych zasad zarządzania sobą w czasie, planowania pracy własnej, zapobieganiu odkładania spraw i ukształtowanie sposobów motywowania siebie. Zakładany efekt: uformowanie całościowego systemu organizacji własnej nauki, pracy i zycia.

1. Treść: zarzadzanie przepływem zadań, organizacja warsztatu własnej pracy, określenie prorytetów, realizacja celów, łatwe zabieranie się do pracy, motywowanie się.

2. Forma zajeć: warsztat

3. Dla specjalizacji: zajecia do wyboru (lata I-III)

4. Forma zaliczenia: kontrola obecności, praca semestralna

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu poznanie i wprowadzenie do praktyki:

• Metod organizowania swoich działań

• Zarządzania działaniami do wykonania

• Sposobów zbierania informacji

• Efektywnego podejścia do analizowania danych

• Technik organizowania pracy

• Elementów oceny rezultatów

• Narzędzi umożliwiających działanie

• Skupienia na realizacji

• Technik koncentracji

• Podstaw zarządzania sobą

• Możliwości kontroli nad zadaniami

• Perspektyw zmiany: zoom in - zoom out

• Strategii przechodzenia od celów do działania

• Systemu przeciwdziałania odkładaniu

• Metod motywowania i redukcji stresu

• Rozwiązań różnych problemów w czasie

Szacunkowa liczba godzin na osiągnięcie efektów kształcenia: 30+15

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Allen D., Getting Things Done, Gliwice 2012

• Covey S., 7 nawyków skutecznego działania, Warszawa 2006

• Fiore N., Nawyk samodyscypliny, Gliwice 2008

Literatura uzupełniająca:

• Allen D., Życie i praca. Jak znaleźć czas na wszystko, Sopot 2012

• Combs J., Zrób to teraz. Stop odkładaniu spraw na jutro. Gliwice 2013

• Heppell M., Jak zaoszczędzić godzinę dziennie, Gliwice 2013

Efekty uczenia się:

Podczas zajęć i po ich ukończeniu student:

• zaplanuje swój system organizacji czasu i pracy

• rozpozna obszary wymagające przeorganizowania własnej pracy

• ulepszy stosowane sposoby organizacji czasu pracy i uczenia się

• stworzy system przepływu informacji

• skutecznie przeciwdziała chaosowi i nieporządkom

• ustali swoje kierunki rozwoju

• wytyczy priorytety na przyszłość

• wprowadzi zamiary w życie

• uzyska stałą kontrolę nad nawykami pracy

• zmieni tempo pracy i wypoczynku

• przeciwdziała swojej chęci odkładania spraw na jutro

• zbuduje efektywny system motywacji

• będzie umiał radzić sobie z problemami wynikającymi z marnotrawienia czasu

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła - 50%

praca semestralna - 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Włodarski
Prowadzący grup: Włodzimierz Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.