Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom zaawansowany [4024-ANGOC1] Semestr zimowy 2022/23
Lektorat, grupa nr 10

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom zaawansowany [4024-ANGOC1]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/23 [2022Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:00 - 16:30
sala 4
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy piątek, 9:45 - 11:15
sala 22
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Magdalena Dębowska
Literatura:

Podręcznik: New Language Leader Advanced, D. Cotton, D. Falvey, S. Kent, Pearson 2015.

Materiały dodatkowe z licznych źródeł, między innymi:

English Vocabulary in Use Advanced, M. McCarthy, F. O'Dell, CUP.

Advanced Grammar in Use, M. Hewings, CUP.

Dodatkowo materiały własne lektora, filmy i dokumenty stosownie do tematyki zajęć, prezentacje na ted.com, artykuły prasowe.

Zakres tematów:

PIERWSZY SEMESTR:

1. Edukacja i zatrudnienie

2. Turystyka i konserwacja

3. Stosunki międzynarodowe

4. Zdrowie

5. Konsumpcjonizm

6. Technologia

DRUGI SEMESTR:

1. Idee

2. Media

3. Społeczeństwo

4. Sztuka i rozrywka

5. Biznes i ekonomia

6. Natura i nauka

Metody dydaktyczne:

Metoda eklektyczna, podejście komunikatywne: praca w grupach, parach oraz indywidualna; ćwiczenia gramatyczne i słownikowe; praca z tekstem; ćwiczenia w rozumieniu ze słuchu; role-play; mini-wykłady; dyskusje i debaty studenckie; filmy video (stosownie do tematyki zajęć). Efektywna i urozmaicona komunikacja.

Metody i kryteria oceniania:

Przy ocenie postępów studentów brane są pod uwagę:

- obecności i aktywne uczestnictwo w zajęciach

- prace domowe, wypowiedzi ustne i pisemne

- wyniki z testów, sprawdzających umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, słownictwa, gramatyki i użycia języka;

Uwagi:

Lektoraty języka angielskiego na poziomie C1 adresowane do studentów, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje językowe, zdolność komunikacji, jak również pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie kulturoznawstwa. Ciekawe bloki tematyczne oraz urozmaicona forma przekazu (m.in. filmy i artykuły prasowe) sprawiają, że praca nad poszerzeniem zasobu słownictwa, wiedzy gramatycznej, jak i nad rozwojem sprawności językowych odbywa się w naturalnym kontekście.

Kurs na poziomie zaawansowanym (C1) dla studentów wszystkich Wydziałów UW.

W przypadku wymogu pracy online zajęcia będą prowadzone za pomocą następujących narzędzi zdalnych: platforma CKC UW, BigBlueButton and USOSmail.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)