Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2] Semestr zimowy 2023/24
Lektorat, grupa nr 28

To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski - poziom ponad średnio zaawansowany [4024-ANGOB2]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Lektorat [LEK], grupa nr 28 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 8:00 - 9:30
sala 21
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 21
Budynek Szkoły Języków Obcych jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Waldemar Sikorski
Literatura:

PODRĘCZNIK GŁÓWNY:

FRANCES EALES, STEVE OAKES: SPEAKOUT UPPER INTERMEDIATE FLEXI COURSE BOOK 2

SŁOWNIKI:

A.S.HORNBY: OXFORD ADVANCED LEARNER’S DICTIONARY OF CURRENT ENGLISH

CAMBRIDGE LEARNER’S DICTIONARY SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI

Z INDEKSEM POLSKO-ANGIELSKIM

OXFORD WORDPOWER SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI Z INDEKSEM POLSKO-ANGIELSKIM

JACEK FISIAK (I INNI): SŁOWNIK WSPÓŁCZESNY ANGIELSKO-POLSKI I POLSKO-ANGIELSKI (LONGMAN)

WIELKI SŁOWNIK ANGIELSKO-POLSKI (PWN-OXFORD)

WIELKI SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI (PWN-OXFORD)

OXFORD COLLOCATIONS DICTIONARY FOR STUDENTS OF ENGLISH

Zakres tematów:

TEKSTY Z PODRĘCZNIKA

I ARTYKUŁY/SEMESTR ZIMOWY I LETNI

1. ANGIELSKI (POTĘGA ILUZJI)

2. BOŻE NARODZENIE

3. BROŃ PALNA

4. DEPRESJA

5. EUTANAZJA

6. HAWKING (STEPHEN)

7. INTERNET (I SZKODY)

8. KŁÓTNIE

9. KOREPETYCJE

10. LEKARZE (ICH SUMIENIE I ETYKA ZAWODOWA)

11. LOURDES

12. MEDIA: INFORMACJA I DEZINFORMACJA

13. MISTYFIKACJA (ANATOMIA MISTYFIKACJI)

14. PODATKI I OSOBY UCHYLAJĄCE SIĘ OD PŁACENIA PODATKÓW

15. STAROŚĆ, MŁODOŚĆ I KONFLIKT POKOLEŃ

16. SURREALISTYCZNE SYTUACJE

17. SZCZĘŚCIE

18. SZKOLNICTWO DOMOWE

19. WIELKANOC

20. ŻYCIE, ŚMIERĆ I SUMIENIE

Metody dydaktyczne:

PODEJŚCIE ZADANIOWE

PRACA W PARACH

ODGRYWANIE RÓL

PRACA STUDENTÓW NAD SŁOWNICTWEM: STUDENCI MAJĄ KORZYSTAĆ

Z RZETELNYCH SŁOWNIKÓW.

DYSKUSJE W PARACH

Metody i kryteria oceniania:

1) OCENA CIĄGŁA

2) OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

3) AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

4) USTNE I PISEMNE SPRAWDZIANY

5) PRACE DOMOWE

6) KOŃCOWY EGZAMIN PISEMNY

7) USTNE KOŃCOWE ZALICZENIE

OCENA CIĄGŁA/ AKTYWNOŚĆ NA ZAJĘCIACH/ OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH: 25%

USTNE I PISEMNE SPRAWDZIANY/PRACE DOMOWE: 25%

KOŃCOWY EGZAMIN PISEMNY/ USTNE ZALICZENIE KOŃCOWE: 50%

SKALA OCEN

99 – 100% 5! (CELUJĄCY)

93 – 98% 5 (BARDZO DOBRY)

87 – 92% 4+ (DOBRY PLUS)

77 – 86% 4 (DOBRY)

71 – 76% 3+ (DOSTATECZNY PLUS)

60 – 70% 3 (DOSTATECZNY)

Uwagi:

Kurs na poziomie ponad średnio-zaawansowanym (B2) dla studentów wszystkich wydziałów UW.

KURS – O POZIOMIE DOCELOWYM B2 – SYSTEMATYZUJĄCY WIEDZĘ

O JĘZYKU ANGIELSKIM. NA KURSIE PRZEROBIMY GŁÓWNE ZAGADNIENIA LEKSYKALNO-GRAMATYCZNO-FONETYCZNE. CELEM KURSU JEST WYKSZTAŁCENIE U STUDENTÓW UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO UCZENIA SIĘ. NA KURSIE ĆWICZONE BĘDĄ CZTERY SPRAWNOŚCI: MÓWIENIE (DYSKUSJE), PISANIE (ROZPRAWKI Z WYRAŻONĄ OPINIĄ I ROZPRAWKI

ZA I PRZECIW), CZYTANIE (ARTYKUŁY), SŁUCHANIE.

GŁÓWNY PODRĘCZNIK:

FRANCES EALES, STEVE OAKES: SPEAKOUT UPPER INTERMEDIATE FLEXI COURSE BOOK 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)