Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia kultury polskiej XIX w. [3002-1HKP2COD] Semestr zimowy 2024/25
Ćwiczenia, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Historia kultury polskiej XIX w. [3002-1HKP2COD]
Zajęcia: Semestr zimowy 2024/25 [2024Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2024-10-01 09:45 : 11:15 sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-08 09:45 : 11:15 sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-15 09:45 : 11:15 sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-22 09:45 : 11:15 sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
2024-10-29 09:45 : 11:15 sala 9
Szpital Św. Rocha - Polonistyka
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 13
Prowadzący: Piotr Kubkowski
Literatura:

Zajęcia "Narodziny ciała nowoczesnego" sem. zimowy 24/25

Wybrane lektury:

OPRACOWANIA:

Deslandes Paul R., Oxbridge men. British masculinity and the undergraduate experience. 1850–1920, Bloomington – Indianapolis 2005

Dobkowska Joanna, Wasilewska Joanna, W cieniu koronkowej parasolki. O modzie i obyczajach w XIX 
wieku, Warszawa 2016. 
 


Elias Norbert, Rozważania o Niemcach. Zmaganie o władzę a habitus narodowy i jego przemiany w 
XIX i XX wieku, Poznań 
1996

Franke Jerzy, „Czystość” (1905-1909) Augustyna Wróblewskiego albo iluzja etycznej krucjaty, Warszawa 2013.

Główne kierunki rozwoju wychowania fizycznego od końca XVIII wieku do 1918 roku, Wrocław i in. 1968.

Kane Michael, Modern Men. Mapping Masculinity in English and German Masculinity, 1880-1930, London – New York 1999.

Kobieta i kultura czasu wolnego, red. Anna Żarnowska, Andrzej Szwarc, Warszawa 2001

Mazur Elżbieta, Dobroczynność w Warszawie XIX wieku, Warszawa 1999.

Nalewajska Lilianna, Moda męska w XIX i na początku XX wieku. Fashionable, dandys, elegant, Warszawa 2010.


Olkuśnik Marek, Wyjechać z miasta... Mieszkańcy Warszawy wobec podróży, turystyki i wypoczynku na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 2015.

Historia ciała T. 2. Od Rewolucji do I wojny światowej, red. Alain Corbin, Gdańsk 2013.


Vigarello Georges, Historia zdrowia i choroby: od średniowiecza do współczesności, Warszawa 2011.

Vigarello Georges, La Silhouette. Du XVIIIe siècle à nos jours. La naissance d’un défi, Paris 2012.

ŹRÓDŁA (wybór)

Benjamin Walter, Berlińskie dzieciństwo na przełomie wieków, Warszawa 2010.

Belmont Leo [właśc. Leopold Blumental], W wieku nerwowym, Warszawa 1900.


Bujwid Odo, O zarazku cholery. Treściwe sposoby rozpoznawania, dezynfekcji i zapobiegania cholerze, Warszawa 1892.

Chopin Fryderyk, Listy (wybór)

Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939, Warszawa 1999 (wybrane teksty)

Dodatek do ustaw Towarzystwa Dobroczynności o rozdawaniu zupy rumfordzkiey, Warszawa 1826

Filiński Bolesław, Park dra Jordana i kilka uwag o wychowaniu (…), Kraków 1891.


Gebethner Jan, Młodość wydawcy, Warszawa 1977 


Kolberg-Brzozowska Antonina, Fizyczne wychowanie dzieci podług Jędrzeja Śniadeckiego i innych, Warszawa 1902

Kowalski Zdzisław Julian, Higiena i etyka życia płciowego, Warszawa 1901. 


Korczak Janusz, Dzieci ulicy [w:] tegoż, Dzieła, T. 1., red. Hanna Kirchner, Warszawa 1992. 


Majewski Stanisław, Przewodnik do gimnastyki higienicznej, Warszawa 1874. 


Pomian Zygmunt [właśc. Feldman Wilhelm], Kodeks honorowy, Kraków 1899. 


Prus Bolesław, Kroniki (wybór)

Słonimski Antoni, Alfabet wspomnień, Warszawa 1989. 


Warszawa naszej młodości, Kraków 1957 (wybrane wspomnienia)

+ wybrane artykuły z prasy specjalistycznej

Zakres tematów:

Zajęcia poświęcone będą nowoczesnym praktykom i doświadczeniom cielesnym oraz ich instytucjonalizacjom. Długi XIX w. rozumiany tu jest jako epoka znaczących przeobrażeń, a niekiedy też narodzin nowych reżimów cielesności i nowoczesnych - mających swoją kontynuację współcześnie – sposobów posługiwania się ciałem. Mapa zagadnień:

1. Wprowadzenie. Ciało vs. dziewiętnastowieczność

2. Zarazek

3. Introspekcja

4. Sanatorium

5. Nędza/opieka

6. Neurozy i hipochondrie

7. Musztra/histeria (stwarzanie mężczyzny/kobiety)

8. Gimnastyka/pedagogika (stwarzanie dziecka)

9. Trofeum (stwarzanie zwierzęcia)

10. Lustro (portret, fotografia)

11. Moda

12. Sport

13. Podróż/turystyka

14. Ludzkie zoo (kolonizacja/wystawa)

15. Tłum/stowarzyszenie (ciało w mieście)

Metody dydaktyczne:

Wspólne omawianie przeczytanych materiałów źródłowych i opracowań; krytyka źródła, dyskusja, przygotowywane przez studentów/studentki wprowadzenia do zajęć; praca w grupach, indywidualne konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Formy pracy na zajęciach

- moderowana dyskusja na zajęciach;

- wspólna interpretacja tekstów;

- drobne działania warsztatowe;

- drobne zadania tekstowe (krótkie komentarze do wybranych lektur);

- jedna krótka prezentacja w ciągu semestru.

Podstawowym warunkiem zaliczenia semestru jest uczestniczenie w zajęciach. Nieobecności należy usprawiedliwiać u osoby prowadzącej. Osoba studiująca ma prawo do dwóch usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze. Osoba mająca od trzech do pięciu nieobecności w semestrze musi nadrobić je w sposób określony przez osobę prowadzącą. Nieobecności (nawet usprawiedliwione!) na więcej niż pięciu zajęciach (30%) w semestrze skutkują niedopuszczeniem do zaliczenia zajęć. Jedynie osoby z przyznaną Indywidualną Organizacją Studiów w oparciu o opinię BON mogą mieć zwiększony limit nieobecności, jednak nie więcej niż do 50% w semestrze.

Osoby, które nie zaliczą nieobecności, nie mogą w pierwszym semestrze złożyć pracy pisemnej, a tym samym uzyskać zaliczenia.

Podstawą wystawienia oceny końcowej w pierwszym semestrze jest ocena pisemnej pracy semestralnej (80%) oraz aktywności na zajęciach (20%).

W pisemnej pracy semestralnej (ramowa objętość 10 stron) oceniana będzie przede wszystkim (70%) wiedza na temat wybranych aspektów kultury polskiej XIX wieku i umiejętność posługiwania się wprowadzonymi podczas zajęć koncepcjami teoretycznymi, a także poprawność językowa i stylistyczna (20%) oraz struktura wypowiedzi pisemnej (10%).

Szacunkowy nakład pracy osoby uczestniczącej w zajęciach:

udział w zajęciach 30h (1 ECTS), przygotowanie do zajęć 60h (2 ECTS), przygotowanie pracy semestralnej 60h (2 ECTS). Łącznie 5 ECTS (150h).

Sposób wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji w pisemnych pracach zaliczeniowych określają zapisy § 3 i 4 uchwały nr 98 Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia z dnia 8 grudnia 2023 roku. W związku z tym, że jedną z podstawowych umiejętności zdobywanych na kierunkach studiów organizowanych na Wydziale Polonistyki jest sprawne i profesjonalne posługiwanie się polszczyzną pisaną, a w szczególności stylem naukowym, zabrania się wykorzystywania systemów sztucznej inteligencji do korekty i redakcji tekstów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)