Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1900-3-EPR-KT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Elementy programowania mają za zadanie zapoznać studentów z podstawami programowania w środowisku do przetwarzania danych przestrzennych. Kluczowym zagadnieniem jest zapoznanie uczestników zajęć z podstawami tworzenia programów oraz ich aplikacji w środowisku GIS (Systemy Informacji Geograficznej).

Przedmiot zaczyna się od wprowadzenia podstawowych pojęć oraz korzyści płynących z tworzenia własnych rozwiązań programistycznych. Podczas kolejny zajęć omawiane są funkcje, klasy i obiekty języka Python.

Ćwiczenia mają charakter praktycznego zapoznania się z językiem Python, który znajduje szerokie zastosowania w aplikacjach naukowych, w tym w najpopularniejszych pakietach oprogramowania GIS (ArcGIS, QuantumGIS).

Strona przedmiotu
1900-3-GRM-KT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstaw teorii barwy w odniesieniu do kartografii, zasad konstrukcji systemów znaków i legend, wykorzystania zmiennych graficznych do porządkowania treści mapy, podstaw typografii w zakresie dotyczącym kartografii i zasad rozmieszczania napisów na mapach oraz reguł rysunku kartograficznego odnoszących się do map papierowych i ekranowych.

Strona przedmiotu
1900-3-KBG-GF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentowane są główne kierunki, trendy oraz metody badawcze współczesnej geografii. Omawiane są też założenia programowe wszystkich pięciu specjalności realizowanych na kierunku geografia.

Strona przedmiotu
1900-3-SM1-GKT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium magisterskie - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium magisterskie - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium I jest zapoznanie studentów z najważniejszymi zagadnieniami współczesnej geoinformatyki, kartografii i teledetekcji i ich przedyskutowanie na podstawie literatury polskiej oraz anglojęzycznej.

Strona przedmiotu
1900-3-SIG-KT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie realizacji przedmiotu omawiane są zagadnienia: a) istota i wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w teorii i praktyce, b) modele i struktura danych: formaty wektorowe, rastrowe, metadane, numeryczne modele terenu c) wprowadzenie do baz danych i jakość danych geograficznych, d) systemy odniesień przestrzennych. Uczestnik zajęć poznaje model GIS poprzez analizę poszczególnych komponentów i praktyczne ćwiczenia.

Strona przedmiotu
1900-3-TDT-GKT
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 75 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 75 godzin
 • Projekt - 30 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot składa się z dwóch części

1. Metod pozyskiwania informacji teledetekcyjnej oraz przetwarzanie danych rastrowych. Przedstawiane są informacje na temat współczesnych, planowanych misji satelitarnych do obserwacji Ziemi, wizualizacji danych rastrowych, korekcji, operacji algebraicznych, filtrowania, łączenia danych, podstaw klasyfikacji danych, analizy zmian.

3. Skaningu laserowego. Podczas kursu zostaną omówione zagadnienia związane z pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem danych ze skaningu laserowego.

Strona przedmiotu
1900-3-ZSC-GF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest prowadzony od roku akademickiego 2018/2019 i stopniowo ewoluuje w miarę zdobywania nowych doświadczeń.Część wykładowa jest ilustrowana slajdami w ramach serii tematycznych prezentacji. Przykładowe zagadnienia omawiane i prezentowane w ten sposób, to: brzeg (morza, rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. W toku wykładu/prezentacji są one rozwijane w formę drzewa skojarzeń geograficznych (matching, znany z teorii grafów) przy wydatnym udziale studentów, przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju (procesy rozwoju), ich roli (granice naturalne, administracyjne, granice zasięgu, szlaki migracji, strefy zbieractwa (paleolit europejski), miejsce działalności człowieka, budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej, masowej turystyce, w rekreacji, medycynie itp.. Militarne znaczenie brzegów. Brzeg jako element tożsamości. Opcjonalnie: brzeg jako natchnienie artystów, poetów, itd.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)