Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej)

Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie IEiAK
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
3102-LBLB-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest opis funkcjonowania symboliki biblijnej w wierzeniach i praktykach kultury religijnej wsi i miasteczek w latach 70-90 XX w. na podstawie zbioru źródeł etnograficznych z Europy Środkowo-Wschodniej, z pogranicza katolicyzmu i prawosławia.

Strona przedmiotu
3102-LAWK-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu krótkie wprowadzenie do historii dokumentu polskiego, jak też zastanowienie się nad zmieniającymi się w czasie stosowanymi konwencjami przedstawiania rzeczywistości.

Strona przedmiotu
3102-MAPO-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie rozwoju antropologii politycznej od początku XX wieku do współczesności. Pierwszy wykład w cyklu poswiecony jest prekursorom współczesnej refleksji nad zjawiskami politycznymi w filozofii nowożytnej, Oswieceniowej i XIX-wiecznej. Następnie wykład omawia rozwój brytyjskiej antropologii politycznej, od paradygmatu strukturalno-funkcjonalistycznego lat 40. do podejsć akcjonistycznych i procesalnych w latach 60. W dalszej częsci semestru przedmiotem wykładu stają się wyzwania, jakie postawiły przed antropologią polityczną przemiany polityczno-ekonomiczne i obyczajowe na swiecie w drugiej połowie XX wieku. Omawiane są problemy kolonializmu i dekolonizacji, teoria modernizacji, dyskurs rozwojowy, globalizacja, oraz zagadnienia socjalizmu i postsocjalizmu. Pod koniec semestru, szcególną uwagę poswięca się antropologicznej refleksji nad państwem oraz nowemu nurtowi antropologii anarchistycznej.

Strona przedmiotu
3102-MAPB-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone antropologii miasta i antropologii w mieście, mają na celu zapoznanie studentów z wybranymi pozycjami z bogatej już literatury antropologicznej poświęconej tematyce badań miejskich.

Strona przedmiotu
3102-LAWPK-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład konwersatoryjny - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy dziejów wybranych używek (m.in. wina, piwa i kawy), jako produktów kulturowych w różnych kontekstach społeczno-kulturowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce. Wchodzi w skład jednej z antropologicznych subdyscyplin, jaką jest antropologia jedzenia i picia.

Strona przedmiotu
3102-LAFA-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Termin „eurazjatycki” bywa rozumiany m. in. jako wyraz traktowania tej dwóch kontynentów jako jednej całości, bez akcentowania granicy między nimi. W ostatnich latach przypomniał o sobie jednak stuletniej dawności termin „eurazjatyzm” (rosyj. evrazijstvo) – prąd ideologiczny (w tym doktryna geopolityczna), akcentujący swoisty charakter Rosji jako formacji społeczno-kulturowej: wcale nie europejskiej, bo uformowanej z azjatyckim udziałem i stąd odmiennej od obu, tworzącej tym samym oddzielny „kontynent” albo "cywilizację", właśnie „eurazjatycką”. Szczególnie w dzisiejszej putinowskiej Rosji, w konsekwencji agresji na Ukrainę i militarnej konfrontacji ze światem zachodnim, ma miejsce propagandowe odcięcie się od Zachodu, deklarowanie przynależności do Wschodu i wzmożone akcentowanie własnej odrębności, opartej na domniemanych wartościach eurazjatyckich. Warto zatem postawić pytanie, „ile Rosji w Azji, ile Azji w Rosji” i rozpatrzeć tę kwestię z kilku stron.

Strona przedmiotu
3102-LHES-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Sudan przed podziałem w 2011 r. był największym państwem Afryki i do pewnego stopnia mógł być traktowany jako kontynent w miniaturze, stąd wykład będzie do pewnego stopnia wprowadzeniem do ogólnej etnografii Afryki. Celem jest poznanie starszej i najnowszej historii oraz kontekstów kulturowych Północnego Sudanu z podkreśleniem cech składających się na tożsamość narodową mieszkańców tego państwa. Zajęcia ponadto wprowadzą w tematykę badań terenowych prowadzonych przez Autora w tym kraju.

Strona przedmiotu
3102-LSAPE-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W wykładach będą przedstawiane treści i zagadnienia z obszaru tych kilku kultur azjatyckich, które prowadzący poznawał w trakcie własnych etnograficznych badań terenowych. Będziemy zatem poruszać się po Azji Wschodniej (Chiny, Japonia), Syberii i Azji Centralnej – pas stepu od Mongolii po Morze Kaspijskie. Jako że wykład zaliczony jest do modułu L2 Globalizacja, migracja, mobilność, wybrane zagadnienia będą tak prezentowane, by uwidaczniał się dynamiczny charakter kultur: wędrówki treści i rzeczy, kontakty i zapożyczenia. Uwzględniona też będzie rola Europy jako partnera tych kontaktów.

Strona przedmiotu
3102-LSPND-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach zostaną omówione zagadnienia dotyczące polityki niematerialnego dziedzictwakulturowego UNESCO oraz Polski i Indonezji. Kraje te reprezentują odpowiednio społeczeństwaeuropejskie i postkolonialne oraz względnie homogeniczne i wysoce zróżnicowane. Oprócz zagadnień terminologii dotyczącej niematerialnego dziedzictwa, przeanalizowane zostanąwybrane przykłady sztuk performatywnych z obu krajów, stanowiące najbardziej interesująceprzypadki polityki kulturowej.

Strona przedmiotu
3102-WAS-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem kursu są wybrane zagadnienia z obszaru etnologii/antropologii kulturowej, dotyczące kwestii takich jak: myślenie mityczne, mit i rytuał, tabu, transgresje, szamanizm i funkcje ekstazy, teoria magii, święta i obrzędy doroczne.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi formami życia duchowego społeczności tradycyjnych, widzianymi w perspektywie antropologicznej.

Strona przedmiotu
3102-LISPZ-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład inspirowany antropologią prawa, ma charakter sprofilowanego wprowadzenia do wiedzy o islamie, jako religii prawa, które reguluje zarówno indywidualne życie codzienne swych wyznawców, jak i wyznacza zasady organizacji i cele polityczne dla całej wspólnoty wiernych. Zajęcia przybliżą słuchaczom zarówno podstawy klasycznej teorii prawa koranicznego, jak i jego praktyczną implementację inspirowaną współczesnym prawem stanowionym oraz zwyczajowym w szczególności na przykładzie krajów Rogu Afryki charakteryzujących się pluralizmem prawnym.

Strona przedmiotu
3102-LPAAM-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie głównych nurtów antropologicznych rozważań dotyczących kultur i społeczeństw obszaru Ameryki Północnej, Południowej i Karaibów.

Strona przedmiotu
3102-LWAF-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład dotyczy wybranych zagadnień z etnologii i historii Afryki. Wybrano tematy, które były lub są przedmiotem badań prowadzącego, w tym prowadzonych bezpośrednio w terenie. Celem jest synteza antropologii Afryki w zarysie.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)