Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Studium Europy Wschodniej)

Jednostka: Studium Europy Wschodniej Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Studium Europy Wschodniej
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L
3620-RMK-SP-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładów jest przedstawienie studentom podstawowych idei koncepcji „ruskiego miru” jako ideologii rosyjskiej ekspansji geopolitycznej. Studenci nie tylko poznają historyczne podłoże samej koncepcji, główne metody i środki jej propagandy, ale także nauczą się przeciwstawiać rosyjskim historycznym mitom w odniesieniu do historii krajów Europy Wschodniej.

Strona przedmiotu
3620-AAKF-H-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład monograficzny połączony z prezentacją multimedialną. W ramach zajęć studenci zapoznają się ze specyfiką azerbejdżańskiej kultury, która kształtowała się na pograniczy różnych kultur. Wykład daje narzędzia do antropologicznego spojrzenia na zjawiska społeczne i kulturowe zachodzące w azerbejdżańskim społeczeństwie na przestrzeni wieków.

Strona przedmiotu
3620-ARP-H-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone ideologii ateistycznej w Związku Radzieckim.

Strona przedmiotu
3620-BIJ-H-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia omawiają problemy powstawania, rozwoju i obecnego kształtu idei jedności i wspólnotowości wschodniosłowiańskiej w XIX–XXI wieku, a także jej wpływu na procesy rozwoju narodu białoruskiego. Ta idea powstała w XIX wieku i służyła ideologicznym narzędziem dla realizacji polityki

narodowościowej imperium rosyjskiego wobec Białorusinów. W czasach imperium radzieckiego przybrała formę koncepcji narodu radzieckiego. Po rozpadzie Związku Radzieckiego i powstaniu Republiki Białoruś została składową częścią ideologii państwa białoruskiego. Przez cały okres idea jedności i wspólnotowości wschodniosłowiańskiej służyła politycy rusyfikacji językowej i kulturowej Białorusinów i konkurowała z białoruską ideą

narodowo-niepodległościową. W ramach wykładu studenci zapoznają się z głównymi kierunkami badań tego problemu w historiografii i pokrewnych

naukach społecznych.

Strona przedmiotu
3620-BNTPN-H-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W XIX i XX w. w Europie Srodkowo-Wschodniej odbywały się złożone i często dramatyczne przemiany społeczne, powstawały współczesne narody i państwa narodowe w tej części naszego kontynentu. Białoruś stanowi bardzo interesujący przykład dość specyficznej drogi rozwojowej i modernizacji społecznej na tem obszarze. Proces formowania się narodu białoruskiego został stosunkowo opóźniony, co posłużyło główną przyczyną trudności z powstawaniem niepodległego państwa białoruskiego i przywiązania znaczącej części społeczeństwa do tradycji i wartości radzieckich.

Głównym celem wykładu jest przedstawienie historii białoruskiego nacjonalizmu na tle procesów narodotwórczych w Europie Srodkowej i Wschodniej w XIX-XX wieku.

Strona przedmiotu
3620-BEP-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony współczesnym białoruskim elitom politycznym (zarówno elicie rządzącej, jak i kontrelitom/opozycji) po 1991 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w kontekście wydarzeń 2020 roku. Kurs oparty na zagadnieniach teorii elit, paradygmatów transformacji ustrojowej oraz najnowszej białoruskiej historii politycznej. Głównymi tematami, podejmowanymi w trakcie zajęć, są m.in.:

Geneza współczesnych białoruskich elit politycznych; kształtowanie się elity władzy oraz kontrelit po 1991 r.; grupy i frakcje wewnątrz elit; dynamika relacji między elitami a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego; wpływ wyborów; struktura poszczególnych grup w elicie; wpływ wyborów na dynamikę białoruskich elit politycznych; orientacje aksjologiczne i światopoglądowe białoruskich elit; wpływ kryzysów społeczno-politycznych na konfiguracje białoruskich elit politycznych (2006, 2010, 2020).

Strona przedmiotu
3620-B2020-SP-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład oparty na zagadnieniach współczesnych wydarzeń na Białorusi. W trakcie zajęć zostanie poddana analizie ewolucja współczesnego rozwoju Białorusi i zmian, które doprowadziły do protestów 2020 roku. Wykładowcy i wykładowczynie – specjaliści/tki i eksperci/tki z różnych dziedzin, dotyczących Białorusi – poruszą tematy związane z konsolidacją reżimu autorytarnego w Białorusi, stanu gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego i mediów, dynamiki relacji bilateralnych tego kraju z sąsiadami i wizerunku na arenie międzynarodowej.

Strona przedmiotu
3620-BA-H-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na początek XX wieku Imperium Rosyjskie pozostawało państwem wielonarodowym, w którym tylko niewielka część ruchów narodowych miała charakter masowy. Tematem zajęć jest analiza konfliktów etnicznych podczas upadku Imperium, które stalo się areną ostrej konfrontacji wojskowo-politycznej i wojny domowej. W trakcie zajęć postaramy się pokazać specyfikę ruchów narodowych w różnych regionach Rosji, ich miejsce w ogólnorosyjskiej równowadze sił politycznych, podobieństwa i różnice pomiędzy różnymi nurtami w obrębie ruchów narodowych, a także relacje z różnymi grupami obozu antybolszewickiego.

Strona przedmiotu
3620-CI-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-CSD-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów będzie przedstawienie działalności dysydentów w kontekście funkcjonowania niezależnych antyrządowych organizacji oraz undergroundu w komunistycznej Czechosłowacji. Sylwetki wybranych działaczy (Jan Patočka, Václav Havel a Jiří Hájek, Vaclav Havel Olga Havlová, Dominik Tatarka, Petr Uhl, Václav Havel, Otta Bednářová, Václav Benda, Dana Němcová, Jiří Dienstbier, Egon Bondy, Roman Berger, František Mikloško, Ján Čarnogurský

Milan Šimečka, Marta Kubišová, Pavol Kohout, Petr Pithard, Karel Kryl

Ivan Klima) zostaną omówione w odniesieniu do sytuacji politycznej oraz polaryzacji organizacji dysydenckich.

Strona przedmiotu
3620-CHKS-H-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie historii społeczeństwa Czechosłowacji i jego kultury od 1918 roku aż do powstania dwóch niezależnych państw Czech i Słowacji w 1993 r. w kontekście wydarzeń społeczno-politycznych i kulturowych regionu Europy Środkowej.

Studenci poznają najważniejsze postacie życia społeczno-politycznego i kulturalnego, najważniejsze trendy, szkoły i organizacje z dziedziny literatury, kinematografii, teatru i muzyki czeskiej i słowackiej.

Strona przedmiotu
3620-DRKP-H-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia będą poświęcone omówieniu glównych wydarzeń i postaci z przeszłości Rzeczypospolitej Obojga Narodów funkcjonujących w społeczeństwach Białorusi, Litwy i Ukrainy jako miejsca pamięci. W centrum uwagi będą wspólne a kontrowersyjne tematy wystepujace w kulturach pamięci trzech narodów którzych przodkowie zamieszkiwały terytorium połączonego państwa.

Strona przedmiotu
3620-DSUS-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-ECE-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-EBRU-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-EPPT-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Курс посвящен функционированию политических элит в странах региона в процессе трансформации. Основные темы лекции: введение в теорию элит; элита в переходном процессе; трансформация и новые политические элиты; циркуляция постсоветских элит - номенклатурные элиты и национально-демократические элиты; проблема конвертации политического капитала в мaтериальный капитал (олигархия); проблемы эволюции и трансформации постсоветских элит.

Strona przedmiotu
3620-EAI-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Monographic lecture syllabus: Ethnicity and Imperia – East Central Europe in the national, confessional and cultural context.

The program of this lecture embraces the issues focused at ethnicity and empires in East central Europe, and particularly at the case of Poland and Russia in the 18th to 20th Century.

Strona przedmiotu
3620-ERSG-H-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat formowania się podłoża historycznego współczesnego układu stosunków pomiędzy Europą a Rosją. Przedstawienie współzależności pomiędzy tradycją historyczną a tendencjami współczesnymi w rozwoju społeczeństwa europejskiego oraz rosyjskiego

Strona przedmiotu
3620-ESW-SP-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest analiza historii konceptualizacji Europy Środkowej / Środkowo-Wschodniej w myśli społeczno- humanistycznej XX wieku. Omówione zostaną najważniejsze teorie dotyczące określenia granic regionu i jego specyfiki. Te podejścia i teorie zostaną przeanalizowane nie tylko w ramach historii intelektualnej, ale także pod kątem ich roli w kształtowaniu tożsamości regionalnej i podmiotowości politycznej regionu

Strona przedmiotu
3620-GSR-SP-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główną ideą wykładów jest przekonanie, że wiedza o minionych wydarzeniach współtworzona w rodzinnych przekazach ma zdecydowany wpływ na socjalizację i kształtowanie tożsamości osoby. Na poziomie rodziny tworzą się zalążki pamięci historycznej i kulturowej. W swoją kolej historia rodziny jest ściśle związana z jej rodowodem. Studenci poznają praktyczne znaczenie genealogii – ona nie tylko nie daję zapomnieć o swych przodkach, ale przez własne historii rodzinne ujawnia sposób rozumienia i interpretowania historii krajów Europy Wschodniej

Strona przedmiotu
3620-GWESW-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Geografia wyborcza jako nauka. Zjawisko wyborów. Prawno-ustrojowe uwarunkowania wyborów. Polityczne uwarunkowania zachowań wyborczych. Z historii wyborów w Polsce. Wybory w Polsce po 1989 r. Przestrzenne zróżnicowanie wyników wyborów w Polsce. Uwarunkowania zachowań wyborczych w Polsce. Wybory w wybranych krajach Europy środkowej i wschodniej (Litwa, Ukraina, Białoruś, Niemcy). Uniwersalne uwarunkowania zachowań wyborczych w Polsce oraz innych krajach środkowej i wschodniej Europy. Wykorzystanie geografii wyborczej.

Strona przedmiotu
3620-GC-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-GU-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest podstawowym informacjom dotyczącym Gruzji oraz historii kraju po rozpadzie ZSRR, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych wydarzeń politycznych i sytuacji społecznej.

Strona przedmiotu
3620-GO-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony sytuacji politycznej i społecznej w Gruzji po rozpadzie ZSRR. Problematyka omawiana na przykładach wybranych filmów dokumentalnych i reporterskich.

UWAGA: wymagana znajomość j. angielskiego pozwalająca na rozumienie anglojęzycznych napisów do części filmów.

Strona przedmiotu
3620-HDR-H-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Historia dyplomacji w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Strona przedmiotu
3620-HN-SP-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główną ideą wykładów jest przedstawienie ogólnego zarysu historycznego rozwoju energetyki jądrowej w lustrze katastrof, ze szczególnym uwzględnieniem globalnych politycznych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji Czarnobyla.

Strona przedmiotu
3620-HPNH-H-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Główną ideą wykładów jest otwarcie osiągnięć historyków zawodowych na praktyczne potrzeby społeczeństwa. Studenci nie tylko poznają podstawowe idei i fakty z historii krajów Europy Wschodniej – Białorusi, Polski, Litwy i Ukrainy, ale zastanawiają się, w jaki sposób praktycznie wykorzystać lub popularyzować wiedze historyczną w przestrzeni publicznej.

Strona przedmiotu
3620-HIR-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3620-HEW-H-OG
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przybliżenie specyficznego gatunku, jakim jest kino i – szerzej – kultura grozy państw poradzieckich.

Podczas wykładów zostaną przedstawione i omówione gatunki oraz podłoże powstawania współczesnego horroru wschodnioeuropejskiego, a także jego historia i znaczenie dla współczesnego życia kulturowego i społecznego regionu.

Zostanie omówiona kinematografia gatunku w szerokim sensie, jak i przykłady dóbr kulturowych gatunku (film, serial, literatura i muzyka) poszczególnych państw (Białoruś, Ukraina, Rosja).

Oprócz wymiaru kulturowego, ważny będzie czynnik społeczny i polityczny – czyli horrory jako odzwierciedlenie kondycji i społeczno-politycznych problemów społeczeństw regionu.

UWAGA: w czasie trwania wykładu podstawowym materiałem badawczym będą filmy i seriale gatunku (dostępne z lektorem/napisami ENG i/lub PL)

Strona przedmiotu
3620-IP-SP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)