Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

CLIL w nauczaniu WOS [4100-3SCLILO] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: CLIL w nauczaniu WOS [4100-3SCLILO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (jeszcze nie rozpoczęty)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 217
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Data i miejsceProwadzący
2023-10-13 09:45 : 11:15 sala 217
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
2023-10-27 09:45 : 11:15 sala 217
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
2023-11-10 09:45 : 11:15 sala 217
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
2023-11-24 09:45 : 11:15 sala 217
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
2023-12-08 09:45 : 11:15 sala 217
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Część spotkań jest ukryta - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Joanna Fituła
Literatura:

Coyle, D., P. Hood & D. Marsh (2010) Content and Language Integrated Learning.

Ioannou-Georgiou, S., Pavlou P. (eds.) (2011) Guidelines for CLIL Implementation in Primary and Pre-primary Education.

Mehisto, Marsh and Frigols. Uncovering CLIL. 2007.

Podstawa programowa WOS dla szkoły podstawowej

Marsh, D., Langé, G. (eds.) (1999) Implementing Content and Language Integrated Learning, A TIE-CLIL Foundation Course Reader, TIE-CLIL Project, Jyväskylä, Finland.

Criteria for producing CLIL learning material Peeter Mehisto

Towards quality-CLIL: successful planning and teaching strategies. Oliver Mayer

CLIL Teacher competences 2001.Kazianka et al.

European Commission (2006) Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Eurydice: Brussels

Zakres tematów:

TEMATY OMAWIANE W SEMESTRZE ZIMOWYM 2023/24:

- podstawowe cechy CLIL

- zastosowanie CLIL w nauczaniu WOS

- polski program nauczania i możliwości nauczania z wykorzystaniem CLIL (WOS)

- kompetencje nauczycieli CLIL

- planowanie jednostek CLIL

- rozwój umiejętności pozajęzykowych na lekcjach języka

- materiały CLIL - dostępne źródła i tworzenie własnych szablonów

- prezentacje projektów CLIL

Metody dydaktyczne:

METODY DYDAKTYCZNE:

- elementy wykładu;

- dyskusje;

- prezentacje;

- analiza interpretację tekstów i materiałów źródłowych;

- micro-teaching;

- praca w parach / grupach (think-pair-share);

- praca na platformie Kampus.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach.

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Na ocenę końcową składają się:

1. jednostka CLIL (zadanie w portfolio) + refleksja na temat jej wdrożenia

2. zadania i testy wykonywane w trakcie zajęć stacjonarnych

3. zadania wykonane w ramach zajęć asynchronicznych na platformie Kampus

Obowiązująca skala ocen:

90-100% → 5

85-89% → 4,5

75-84% → 4

70-74% → 3,5

60-69% → 3

59%-31% → 2

30%-0% → NK

Minimum do uzyskania oceny: 60%

Uwagi:

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych w semestrze i jest prowadzony w trybie mieszanym:

- 14 godzin: stacjonarnie, w terminach wskazanych w planie zajęć na semestr zimowy 2023/24, dostępnym na stronie CKNJOiEE UW;

- 16 godzin: w trybie asynchronicznym, na platformie Kampus.

Materiały kursowe opracowane przez osobę prowadzącą zajęcia będą dostępne na platformie "Kampus".

Obecność studentów na zajęciach stacjonarnych jest rejestrowana przez osobę prowadzącą zajęcia. Obecność i aktywność studentów na zajęciach jest rejestrowana na platformie "Kampus".

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)