Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język angielski specjalistyczny dla WOS [4100-3SJASDWOSO] Semestr zimowy 2023/24
Konwersatorium, grupa nr 2

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Język angielski specjalistyczny dla WOS [4100-3SJASDWOSO]
Zajęcia: Semestr zimowy 2023/24 [2023Z] (zakończony)
Konwersatorium [KON], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15
sala 18
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22 jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anna Żarnotal
Literatura:

English for Business and Politics - Dagmara Świda

English Vocabulary in Use Advanced (second edition) - Michael McCarthy, Felicity O'Dell

Wiedza o Społeczeństwie, podręcznik - Piotr Krzesicki, Piotr Kur, Małgorzata Poręba

Dziś i Jutro, podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie dla szkoły podstawowej - Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

źródła internetowe

Zakres tematów:

SEMESTR TRZECI: JĘZYK ANGIELSKI DLA WOS

Tematyka omawiana na zajęciach w semestrze zimowym 2023/24 obejmuje zagadnienia z zakresu:

- podstawowa terminologia związanej z polityką krajową i funkcjonowaniem państwa

- Sejm

- Senat

- urząd prezydenta

- proces legislacyjny

- samorząd terytorialny

W trakcie zajęć kładziony jest nacisk na przyswojenie metod pracy skutecznych w nauczaniu wiedzy o społeczeństwie w języku angielskim.

Przedmiot kończy się egzaminem po trzech semestrach.

Metody dydaktyczne:

Na zajęciach studenci pracują indywidualnie, w parach i w grupach.

Metody aktywizujące studentów:

- prezentacje

- przygotowanie prac do wykorzystania na zajęciach do pracy w parach/grupach

- samodzielna praca studentów

- praca na platformie Kampus

- praca w parach i grupach (think-pair-share)

- debriefing - analiza i omówienie zagadnień

Wszystkie metody nauczania użyte na zajęciach mają na celu pokazanie ich efektywności w praktyce zawodu nauczyciela.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę.

Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest obecność i aktywne uczestniczenie w zajęciach.

Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Na ocenę końcową składają się:

a) wypowiedź ustna / prezentacja

b) trzy testy ze słownictwa w trakcie semestru

c) regularna praca na platformie Kampus

Obowiązująca skala ocen:

90-100% → 5

85-89% → 4,5

75-84% → 4

70-74% → 3,5

60-69% → 3

59%-31% → 2

30%-0% → NK

Minimum wymagane do uzyskania oceny: 60%.

Uwagi:

Kurs obejmuje 30 godzin dydaktycznych w semestrze i jest prowadzony w trybie mieszanym:

- 14 godzin: stacjonarnie, w terminach wskazanych w planie zajęć na semestr zimowy 2023/24, dostępnym na stronie CKNJOiEE UW; dopuszcza się jedną nieobecność w trakcie semestru;

- 16 godzin: w trybie asynchronicznym, na platformie Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)