Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 1 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II stopnia (GSE, spec. geografia turystyki) - sem. 1
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2024Z
1900-3-GCW-GSE-OW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia dotyczą różnych aspektów problematyki czasu wolnego w ujęciu geograficznym. Studenci zapoznają się z ich merytoryczną analizą, następnie w formule dyskusji na podstawie przygotowywanych przez nich prezentacji pogłębiają wiedzę.

Strona przedmiotu
1900-3-GTP-GSET-OW
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja walorów turystycznych Polski i sposobu ich wykorzystania, a także bazujących na walorach atrakcji i produktów turystycznych w poszczególnych regionach.

Strona przedmiotu
1900-3-KBG-GF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentowane są główne kierunki, trendy oraz metody badawcze współczesnej geografii. Omawiane są też założenia programowe wszystkich pięciu specjalności realizowanych na kierunku geografia.

Strona przedmiotu
1900-3-MBJ-GSE
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie się z metodą naukową i wybranymi metodami badań ilościowych i jakościowych stosowanymi w geografii społeczno-ekonomicznej i analizach przestrzennych.

Strona przedmiotu
1900-3-PGT-GSET brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W cyklu 2020Z przedmiot prowadzony w formie zdalnej, na platformie Google Meets.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnymi aspektami turystyki (w tym przestrzennymi, socjologicznymi i ekonomicznymi) oraz z podstawowymi teoriami i koncepcjami badawczymi wykorzystywanymi w naukach o turystyce, a zwłaszcza w geografii turyzmu.

Przedmiot jest prowadzony w formie wykładu z elementami konwersatorium (dyskusja na wcześniej zadany temat, poprzedzona koniecznością zapoznania się studentów z rekomendowanymi pozycjami literatury).

Studenci zapisani na przedmiot są zobligowani do uczestniczenia w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności w trakcie semestru.

Strona przedmiotu
1900-3-PRB-GSE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia wprowadzają studentów do problematyki i praktyki przygotowania pracy dyplomowej oraz projektowania własnego badania.

Strona przedmiotu
1900-3-PPU-GSE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem wykładu jest analiza zmian, jakie dokonują się w wielkości, strukturze i charakterystyce przestrzeni wykorzystywanych gospodarczo, szczególnie w miastach i obszarach metropolitalnych.

Przez cały cykl uwaga skupia się na trzech wątkach badanego zagadnienia:

- zmianach w czasie - przez pokazanie różnego oblicza obiektów gospodarczych dawniej, dzisiaj i (planach na) jutro;

- technologii - jej wpływie na organizację przedsiębiorstwa/zakładu jako systemu wytwarzania towarów i/lub usług (następstwa przestrzenne informatyzacji i dematerializacji procesów gospodarczych);

- różnicach kulturowych - trwałych oraz zanikających (przez homogenizację praktyk gospodarczych) między Wschodem a Zachodem (różnymi kulturami kapitalizmu).

Strona przedmiotu
1900-3-PUG-GSE brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład omawia problem gospodarowania zasobami przyrodniczymi zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Ćwiczenia służą praktycznemu zapoznaniu się z metodami waloryzacji zasobów przyrodniczych na potrzeby różnych form działalności człowieka.

Strona przedmiotu
1900-3-SM1-GSET brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem seminarium będą zagadnienia związane z realizacją prac magisterskich z pogranicza geografii i studiów miejskich oraz geografii i nauk o turystyce. Ich tematyka wiąże się w z terenami miejskimi oraz przestrzennymi aspektami różnych rodzajów turystyki, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach (w Europie i poza nią).

Strona przedmiotu
1900-3-WTG1-GSE-OW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć dyskutowane są wybrane zagadnienia z zakresu bieżącej problematyki badawczej podejmowanej przez reprezentantów geografii społeczno-ekonomicznej. Dopełnieniem przedmiotu jest konwersatorium realizowane w następnym roku akademickim.

Strona przedmiotu
1900-3-ZSC-GF
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład jest prowadzony od roku akademickiego 2018/2019 i stopniowo ewoluuje w miarę zdobywania nowych doświadczeń.Część wykładowa jest ilustrowana slajdami w ramach serii tematycznych prezentacji. Przykładowe zagadnienia omawiane i prezentowane w ten sposób, to: brzeg (morza, rzeki, jeziora), góry, piasek, itp. W toku wykładu/prezentacji są one rozwijane w formę drzewa skojarzeń geograficznych (matching, znany z teorii grafów) przy wydatnym udziale studentów, przejście od definicji do klasyfikacji (np. brzegów morskich), ich rozwoju (procesy rozwoju), ich roli (granice naturalne, administracyjne, granice zasięgu, szlaki migracji, strefy zbieractwa (paleolit europejski), miejsce działalności człowieka, budowy portów, rola w transporcie, miasta światowe. Także znaczenie w światowej, masowej turystyce, w rekreacji, medycynie itp.. Militarne znaczenie brzegów. Brzeg jako element tożsamości. Opcjonalnie: brzeg jako natchnienie artystów, poetów, itd.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)