Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-PRAC-III
Kod Erasmus / ISCED: 03.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pracownia III
Jednostka: Instytut Muzykologii
Grupy: Fakultety, Pracownie, OG
I rok II st. Muzykologia
II rok II st. Muzykologia
Pracownie dla I-II r. studiów II stopnia
Przedmioty fakultatywne (i do wyboru) dla studentów studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Skrócony opis:

Pracownia prowadzona zgodnie z profilem badawczym Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej.

Literatura:

Dostosowana do tematyki pracowni w danym roku (semestrze) akademickim.

Efekty uczenia się:

Uczestnik kursu:

- ma podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej problematyki badawczej podejmowanej na zajęciach,

- formułuje i analizuje problemy badawcze związane z profilem zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność i aktywny udział w zajęciach,

- złożenie pracy semestralnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Makomaska
Prowadzący grup: Sylwia Makomaska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Pracownia prowadzona zgodnie z profilem badawczym Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej.

Pełny opis:

Pracownia przeznaczona jest dla studentów muzykologii interesujących się zagadnieniami związanymi m. in. z:

- psychologią muzyki

- akustyką muzyczną

- socjologią muzyki

- psychoakustyką

- muzykoterapią

- funkcjonowaniem muzyki w kontekście kultury.

Możliwe są także inne zakresy włączane w obręb muzykologii systematycznej.

Literatura:

Szczegółowa lista lektur zostanie dopasowana do zainteresowań uczestników zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Gradowski
Prowadzący grup: Mariusz Gradowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Pracownia magisterska - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami bycia muzykologiem. Tematyka pracowni dostosowana jest do zainteresowań uczestników.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Pracownia magisterska, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Grygier
Prowadzący grup: Ewelina Grygier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Opracowanie materiałów i nagrań z badań terenowych.

Pełny opis:

Opracowanie materiałów i nagrań z badań terenowych, w szczególności materiałów zarejestrowanych w ramach etnomuzykologicznych badań terenowych studentów Muzykologii UW. Czynności w ramach zajęć: tworzenie protokołów oraz tracklist, opracowywanie materiałów dźwiękowych, opracowywanie wywiadów, katalogowanie zdjęć, wpisywanie metadanych do baz utworów i wykonawców. Zajęcia będą odbywały się zarówno w Instytucie Muzykologii, jak i (w uzgodnionych terminach) w Zbiorach Fonograficznych IS PAN (dotyczy etapu opracowania materiałów dźwiękowych).

Literatura:

Wybrana literatura:

Małgorzata Kozłowska (red.), Archiwa dźwiękowe w Polce – kolekcje, popularyzacja, rekonstrukcja, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Jacek Jackowski, Współczesne metody zabezpieczania, opracowania naukowego, udostępniania i rozwoju Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN, w: „Muzyka” 2014 nr 3, s. 71-114

Jacek Jackowski, Nagrania dokumentalne Archiwum Muzycznego Folkloru Religijnego Instytutu Muzykologii KUL – ich digitalizacja, opracowanie i udostępnianie w ramach projektu „Polska muzyka tradycyjna – dziedzictwo fonograficzne”, w: Tradycje ludowe w kulturze muzycznej: zachowanie dziedzictwa – inspiracje – przeobrażenia, red.: T. Rokosz, K. Strycharz-Bogacz, B. Bodzioch, Lublin 2019: Towarzystwo Naukowe KUL, s. 43-57.

Piotr Grochowski, Jacek Jackowski: Etnofon. Jak udostępniać dokumentalne nagrania muzyki ludowej? Z Jackiem Jackowskim rozmawia Piotr Grochowski, w: Literatura Ludowa. Journal of Folklore and Popular Culture vol. 65 (2021), no. 4, s. 93-107.

Uwagi:

Wymagania: własny komputer ze słuchawkami.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych.
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)