Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty fakultatywne (i do wyboru) dla studentów studiów stacjonarnych (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Muzykologii)

Jednostka: Instytut Muzykologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty fakultatywne (i do wyboru) dla studentów studiów stacjonarnych
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3106-DTPOLK-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą dziejom polskich tańców narodowych - zarówno obecnie uznawanych za takowe (polonez, mazur, krakowiak, oberek, kujawiak), jak i tych, które z kanonu zostały usunięte (kozak) lub też jedynie do niego pretendowały (trojak, koseder, taniec góralski) - od ich początków, poprzez wszystkie fazy przemian, aż do chwili obecnej. Specjalnie podkreślone będą okresy formowania się kanonu tańców narodowych, zmian znaczenia tego kanonu w polskiej kulturze (okres preromantyzmu, okres modernizmu, okres socrealizmu). Zajęcia staną się też pretekstem do spojrzenia na przemiany dworskich, chłopskich i mieszczańskich kultur tanecznych w Polsce, jak też na różne fazy historyczne tańca teatralnego i edukacyjnego.

Strona przedmiotu
3106-ETNOTEREN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest praktyczne zapoznanie uczestników zajęć z głównym przedmiotem badań etnomuzykologicznych oraz ze specyfiką pracy terenowej etnomuzykologa i stosowanymi metodami dokumentacyjnymi. W ramach zajęć uczestników konfrontuje się z wykonawcami i odbiorcami muzyki tradycyjnej, przedsięwzięciami oraz podmiotami prezentującymi i upowszechniającymi muzykę tradycyjną i jej pochodne, jak też ośrodkami badawczymi i kolekcjami przejawów tradycji muzycznych. Uczestnikom powierza się też zadania wdrażające w techniki dokumentacji, prezentacji i upowszechniania tradycji muzycznych i ich pochodnych.

Strona przedmiotu
3106-1GA-F brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny, wprowadzający poprzez dworską muzykę jawajską w zagadnienie muzyki azjatyckiej. Uczestnicy uczą się techniki gry na poszczególnych instrumentach zespołu gamelanu jawajskiego oraz poznają podstawowy repertuar tego typu zespołów z terenu Jawy Środkowej.

Strona przedmiotu
3106-INFN-SR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Informacja naukowa

Strona przedmiotu
3106-1INSTR-F brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są podstawowym pracom w literaturze instrumentologicznej z zakresu historii instrumentów, badań nad określonym instrumentarium etnicznym lub regionalnym, monografii poszczególnych rodzajów instrumentów. Ponadto prezentowana jest historia instrumentów europejskich (wybrane instrumentarium historyczne, orkiestrowe, tradycyjne), jak i, w miarę możności, pozaeuropejskich, skupiając się na metodyce opisu instrumentu muzycznego i jego funkcja muzyczna. Zajęcia są ilustrowane dźwiękowo i wideofonicznie. Na niektóre zajęcia zostaną zaproszeni goście (muzycy, lutnicy).

Strona przedmiotu
3106-1CP2-F brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone praktycznemu użyciu zasad kontrapunktu barokowego w fakturze czterogłosowej. Ćwiczenia zostaną poprzedzone wstępem poświęconym poglądom teoretyków na temat techniki imitacji i gatunku fuga.

Strona przedmiotu
3106-MBT-F brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z metodologią prowadzenia etnograficznych i etnomuzykologicznych badań terenowych.

Strona przedmiotu
3106-NIEMEN-F
Muzyka Czesława Niemena (od 2024-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone życiu i twórczości Czesława Niemena. Od wczesnej działalności w zespole Niebiesko-Czarni, po ostatni album studyjny. Wśród zagadnień m. in.: Niemen instrumentalista, Niemen kompozytor, Niemen a Norwid, Zespoły Niemena, Niemen felietonista, Niemen – artysta niepokorny.

Strona przedmiotu
3106-2TER1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze warsztatowym. Studenci (w grupach) będą przygotowywać projekty o charakterze muzykoterapeutycznym (m.in. w formie audycji słowno-muzycznych), które następnie zostaną zaprezentowane na spotkaniach Fundacji "JESTEM" zajmującej się pomocą psychologiczną dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.

Część zajęć będzie odbywać się poza Instytutem Muzykologii w siedzibie fundacji (na Sadybie) we wtorki lub piątki w godz. 12.00-13.00 (dokładny termin zostanie ustalony na początku semestru).

Strona przedmiotu
3106-2TER2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze warsztatowym. Studenci (w grupach) będą przygotowywać projekty o charakterze edukacyjno-muzykoterapeutycznym (m.in. w formie audycji słowno-muzycznych), które następnie zostaną zaprezentowane na spotkaniach Fundacji "JESTEM" zajmującej się pomocą psychologiczną dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.

Strona przedmiotu
3106-POWI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-OPRMT-F brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opracowanie materiałów i nagrań z badań terenowych studentów muzykologii UW.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-I brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczy przedmiot zajęć stanowi praktyczne zapoznanie studentów z warsztatem pracy etnomuzykologa w różnych jego aspektach: od badań naukowych (dokumentacja terenowa, badania archiwalne, praca na zbiorach instrumentów, organizacja i opracowanie zbiorów) po animację życia muzycznego (krytyka muzyczna, działania edukacyjne i popularyzatorskie). W każdym kolejnym roku akcent postawiony jest na inny aspekt.

Ważnym elementem jest poznawanie współczesnej literatury etnomuzykologicznej oraz innych dyscyplin naukowych, których koncepcje i metody pracy są wykorzystywane w badaniach etnomuzykologicznych dobieranej zgodnie z głównym przedmiotem zainteresowań w danym roku oraz z zainteresowaniami uczestników zajęć.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-II brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą wprowadzeniu do paleografii muzycznej. Studenci będą się zapoznawać od strony teoretycznej i praktycznej z notacjami stosowanymi od X do XVI w.: z różnymi odmianami zapisów chorałowych, notacją modalną, czarną menzuralną (frankońską, francuską, włoską), białą menzuralną, notacjami tabulaturowymi.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-III brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pracownia prowadzona zgodnie z profilem badawczym Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-IV brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-PRAC-V brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badawczą związaną z profilem istniejącego do końca 2020 roku Zakładu Teorii i Estetyki Muzyki oraz głównymi nurtami badań podejmowanych przez jego pracowników.

Strona przedmiotu
3106-1PRAKTYKI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka zawodowa - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka zawodowa - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Indywidualny program.

Strona przedmiotu
3106-SS-F brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wprowadzenie do tematyki sound studies w postaci praktyczno-teoretycznej: od ćwiczeń słuchowych, przez pejzaż dźwiękowy, po tematy historyczne i kulturoznawcze (nośniki, media, społeczności)

Strona przedmiotu
0000-BHP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu:

- bezpieczeństwa i higieny pracy,

- elementów prawa pracy,

- ochrony przeciwpożarowej

- udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku,

- zagadnień dotyczących promieniotwórczego pierwiastka radonu,

- ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Strona przedmiotu
3106-2TW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje całokształt zagadnień pedagogiki muzycznej w przekroju historycznym i systematycznym. Przedmiotem rozważań będą cele, treści i metody przekazywania wiedzy o muzyce i umiejętności muzycznych w różnych epokach i kulturach świata.

Strona przedmiotu
3106-ŹZ-SR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)