Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultety, Pracownie, OG (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Muzykologii)

Jednostka: Instytut Muzykologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Fakultety, Pracownie, OG
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3106-AllChopin-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład z elementami warsztatu - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wszystko, co musisz wiedzieć o Fryderyku Chopinie to przedmiot prowadzony wspólnie przez sześcioro wykładowców Instytutu Muzykologii specjalizujących się w różnych obszarach chopinologii. Uczestnictwo w kursie pozwoli uzyskać gruntowną wiedzę na temat muzyki Fryderyka Chopina, pozwalając docenić i czerpać przyjemność z dziedzictwa najsłynniejszego i najbardziej rozpoznawalnego w świecie absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego.

Strona przedmiotu
3106-CHO-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie uczestników zajęć z sylwetkami i twórczością najwybitniejszych choreografów i choreografek XX wieku (m.in. Niżyński, Graham, Balanchine, Béjart, Cranko, Neumeier, Kylián, Ejfman, Ek, Forsythe, Bausch, De Keersmaeker, Waltz), a przez to wyznaczenie głównych nurtów i stylów indywidualnych choreografii XX wieku. Dodatkowym celem zajęć jest zaznajomienie studentów z faktorami i współczynnikami scenicznego działa tanecznego, stosowanymi w XX wieku środkami stylistycznymi, a także nabycia podstawowych kompetencji omawiania i charakteryzowania dzieł choreograficznych.

Strona przedmiotu
3106-DTPOLK-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą dziejom polskich tańców narodowych - zarówno obecnie uznawanych za takowe (polonez, mazur, krakowiak, oberek, kujawiak), jak i tych, które z kanonu zostały usunięte (kozak) lub też jedynie do niego pretendowały (trojak, koseder, taniec góralski) - od ich początków, poprzez wszystkie fazy przemian, aż do chwili obecnej. Specjalnie podkreślone będą okresy formowania się kanonu tańców narodowych, zmian znaczenia tego kanonu w polskiej kulturze (okres preromantyzmu, okres modernizmu, okres socrealizmu). Zajęcia staną się też pretekstem do spojrzenia na przemiany dworskich, chłopskich i mieszczańskich kultur tanecznych w Polsce, jak też na różne fazy historyczne tańca teatralnego i edukacyjnego.

Strona przedmiotu
3106-EarM-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone fenomenowi muzyki dawnej w Polsce w szerokim rozumieniu tego zjawiska. Omówione zostaną, z jednej strony, wybrane zjawiska i utwory począwszy od średniowiecza aż po okres wczesnej nowożytności, z drugiej zaś nawiązania do muzyki dawnej w twórczości kompozytorów XX i XXI wieku. Zajęcia będą prowadzone w języku angielskim przez badaczy specjalizujących się zarówno w muzyce dawnej, jak i kulturze współczesnej, w tym muzyce popularnej.

Strona przedmiotu
3106-ETNOTEREN brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Kurs terenowy - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest praktyczne zapoznanie uczestników zajęć z głównym przedmiotem badań etnomuzykologicznych oraz ze specyfiką pracy terenowej etnomuzykologa i stosowanymi metodami dokumentacyjnymi. W ramach zajęć uczestników konfrontuje się z wykonawcami i odbiorcami muzyki tradycyjnej, przedsięwzięciami oraz podmiotami prezentującymi i upowszechniającymi muzykę tradycyjną i jej pochodne, jak też ośrodkami badawczymi i kolekcjami przejawów tradycji muzycznych. Uczestnikom powierza się też zadania wdrażające w techniki dokumentacji, prezentacji i upowszechniania tradycji muzycznych i ich pochodnych.

Strona przedmiotu
3106-1GA-F brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Warsztaty - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Warsztaty - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają charakter praktyczny, wprowadzający poprzez dworską muzykę jawajską w zagadnienie muzyki azjatyckiej. Uczestnicy uczą się techniki gry na poszczególnych instrumentach zespołu gamelanu jawajskiego oraz poznają podstawowy repertuar tego typu zespołów z terenu Jawy Środkowej.

Strona przedmiotu
3106-INFN-SR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Informacja naukowa

Strona przedmiotu
3106-IMjM-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studium symboliki i estetyki wyrazu instrumentu muzycznego w świetle literatury starożytnej, historii muzyki i badań etnomuzykologicznych.

Strona przedmiotu
3106-InEu-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną zaprezentowane wybrane instrumenty europejskie, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których źródłem dźwięku jest stroik przelotowy. Zajęcia zilustrują przykłady zaczerpnięte ze źródeł oraz nagrania repertuaru, który powstał z myślą o danym instrumencie.

Strona przedmiotu
3106-1INSTR-F brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są podstawowym pracom w literaturze instrumentologicznej z zakresu historii instrumentów, badań nad określonym instrumentarium etnicznym lub regionalnym, monografii poszczególnych rodzajów instrumentów. Ponadto prezentowana jest historia instrumentów europejskich (wybrane instrumentarium historyczne, orkiestrowe, tradycyjne), jak i, w miarę możności, pozaeuropejskich, skupiając się na metodyce opisu instrumentu muzycznego i jego funkcja muzyczna. Zajęcia są ilustrowane dźwiękowo i wideofonicznie. Na niektóre zajęcia zostaną zaproszeni goście (muzycy, lutnicy).

Strona przedmiotu
3106-KiM-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone muzycznej aktywności kobiet. Kobiety zajmowały się muzyką w sposób nieprofesjonalny i profesjonalny. W tym drugim przypadku były kompozytorkami, instrumentalistkami, śpiewaczkami, wydawczyniami nut, krytyczkami muzycznymi, a nawet konstruktorkami instrumentów. Prowadziły salony muzyczne, były muzami i protektorkami artystów.

Strona przedmiotu
3106-1CP2-F brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone praktycznemu użyciu zasad kontrapunktu barokowego w fakturze czterogłosowej. Ćwiczenia zostaną poprzedzone wstępem poświęconym poglądom teoretyków na temat techniki imitacji i gatunku fuga.

Strona przedmiotu
3106-LTW-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 45 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone wokalnym tradycjom ludowym ukształtowanym na przygranicznym pasie wschodnim Polski. Celem jest zaznajomienie uczestników zajęć z podstawowymi zagadnieniami muzyki tradycyjnej poprzez praktyczne wykonanie pieśni tradycyjnych oraz analizę nagrań i transkrypcji.

Kurs jest adresowany do wszystkich zainteresowanych tradycyjną kulturą muzyczną.

Strona przedmiotu
3106-MBT-F brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z metodologią prowadzenia etnograficznych i etnomuzykologicznych badań terenowych.

Strona przedmiotu
3106-MUSPRACT1-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczna możliwość śpiewu a cappella, poznawania polifonii renesansowej, w tym repertuaru staropolskiego (np. psalmy Mikołaja Gomółki); mozliwość zapoznania sie z klasyka chóralną oraz utworami z polskiej chóralnej literatury współczesnej (Górecki) i wokalnymi opracowaniami muzyki popularnej.

Strona przedmiotu
3106-MUSPRACT2-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczna możliwość śpiewu a cappella, poznawania monodii, polifonii renesansowej, możliwość zapoznania się z klasyczną chóralistyką i polska chóralistyka współczesną oraz z aranżacjami na chór muzyki popularnej. Zajęcia uwzględniają także ćwiczenia z emisji głosu i kształcenia słuchu.

Strona przedmiotu
3106-MUSPRACT3-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczna mozliwość śpiewu a cappella w róznych stylach formach.

Strona przedmiotu
3106-MUSPRACT4-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Praktyczna możliwość śpiewu a cappella, poznawania monodii, polifonii renesansowej, możliwość zapoznania się z klasyczną chóralistyką i polska chóralistyka współczesną oraz z aranżacjami na chór muzyki popularnej. Zajęcia uwzględniają także ćwiczenia z emisji głosu i kształcenia słuchu.

Strona przedmiotu
3106-NIEMEN-F
Muzyka Czesława Niemena (od 2024-10-01)
brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konwersatorium poświęcone życiu i twórczości Czesława Niemena. Od wczesnej działalności w zespole Niebiesko-Czarni, po ostatni album studyjny. Wśród zagadnień m. in.: Niemen instrumentalista, Niemen kompozytor, Niemen a Norwid, Zespoły Niemena, Niemen felietonista, Niemen – artysta niepokorny.

Strona przedmiotu
3106-MTKar-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są muzyce tradycyjnej polskich Karpat.

Strona przedmiotu
3106-2TER1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze warsztatowym. Studenci (w grupach) będą przygotowywać projekty o charakterze muzykoterapeutycznym (m.in. w formie audycji słowno-muzycznych), które następnie zostaną zaprezentowane na spotkaniach Fundacji "JESTEM" zajmującej się pomocą psychologiczną dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.

Część zajęć będzie odbywać się poza Instytutem Muzykologii w siedzibie fundacji (na Sadybie) we wtorki lub piątki w godz. 12.00-13.00 (dokładny termin zostanie ustalony na początku semestru).

Strona przedmiotu
3106-2TER2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze warsztatowym. Studenci (w grupach) będą przygotowywać projekty o charakterze edukacyjno-muzykoterapeutycznym (m.in. w formie audycji słowno-muzycznych), które następnie zostaną zaprezentowane na spotkaniach Fundacji "JESTEM" zajmującej się pomocą psychologiczną dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.

Strona przedmiotu
3106-OPRMT-F brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Opracowanie materiałów i nagrań z badań terenowych studentów muzykologii UW.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-I brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczy przedmiot zajęć stanowi praktyczne zapoznanie studentów z warsztatem pracy etnomuzykologa w różnych jego aspektach: od badań naukowych (dokumentacja terenowa, badania archiwalne, praca na zbiorach instrumentów, organizacja i opracowanie zbiorów) po animację życia muzycznego (krytyka muzyczna, działania edukacyjne i popularyzatorskie). W każdym kolejnym roku akcent postawiony jest na inny aspekt.

Ważnym elementem jest poznawanie współczesnej literatury etnomuzykologicznej oraz innych dyscyplin naukowych, których koncepcje i metody pracy są wykorzystywane w badaniach etnomuzykologicznych dobieranej zgodnie z głównym przedmiotem zainteresowań w danym roku oraz z zainteresowaniami uczestników zajęć.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-II brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą wprowadzeniu do paleografii muzycznej. Studenci będą się zapoznawać od strony teoretycznej i praktycznej z notacjami stosowanymi od X do XVI w.: z różnymi odmianami zapisów chorałowych, notacją modalną, czarną menzuralną (frankońską, francuską, włoską), białą menzuralną, notacjami tabulaturowymi.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-III brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pracownia prowadzona zgodnie z profilem badawczym Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej.

Strona przedmiotu
3106-PRAC-IV brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-PRAC-V brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Pracownia magisterska - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badawczą związaną z profilem istniejącego do końca 2020 roku Zakładu Teorii i Estetyki Muzyki oraz głównymi nurtami badań podejmowanych przez jego pracowników.

Strona przedmiotu
3106-PraMR-OG brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami muzyki renesansu w praktyce, poprzez wykonywanie utworów, przyswojenie podstaw kontrapunktu renesansowego oraz notacji menzuralnej.

Strona przedmiotu
3106-PraMS-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Warsztaty - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Warsztaty - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się z podstawowymi formami i gatunkami muzyki średniowiecznej w praktyce.

Zajęcia będą obejmowały:

- praktyczne wykonania utworów wokalnych (jednogłosowych oraz wielogłosowych)

- wprowadzenie w podstawy notacji używanych w średniowieczu (różne typy notacji chorałowych, notacje epok ars antiqua i ars nova)

- analizę słuchową nagrań wybranych utworów (z elementami dyskusji na temat praktyki wykonawczej)

- zapoznanie z wybranymi internetowymi bazami danych dotyczącymi muzyki średniowiecza (biblioteki cyfrowe, katalogi on-line, specjalistyczne portale).

Ze względu na specyfikę zajęć, wskazane jest posiadanie umiejętności czytania nut oraz przynajmniej podstawowe doświadczenie wokalne.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)