Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obligatoryjne dla I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych)

Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obligatoryjne dla I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3402-21ANKR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dostarczenie podstawowej wiedzy u kulturach z akcentem na wiedzę pochodzącą z badań własnych autora.

Strona przedmiotu
3402-21DZWL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu socjologiczny opis współczesnego społeczeństwa polskiego. Wprowadza studentów w problematykę aktualnej kondycji społeczeństwa w perspektywie dynamicznej. Ważną cezurą jest tu rok 1989, chociaż analiza sięga także do czasów wcześniejszych. Studenci poznają najważniejsze zjawiska i procesy zachodzące w istotnych dziedzinach życia społecznego w dzisiejszej Polsce oraz socjologiczne kategorie opisu i analizy tych zjawisk, a także wybrane teorie porządkujące rozumienie omawianej problematyki.

Strona przedmiotu
3402-21LPNR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Logiczna teoria języka (sformalizowanego, naturalnego). Funkcje języka. Logika jako sformalizowany system, czyli narzędzia formalizacji rozumowań intuicyjnych spotykanych w praktyce naukowej i życiu codziennym. Uzasadnienie ograniczone do dedukcji i indukcji (bez użycia aparatury probabilistycznej). Postulat jasności i ładu językowego. Język opisu i język ocen.

Strona przedmiotu
3402-21PSOZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 60 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zarysowanie perspektywy współczesnej problematyki socjologii, stworzenie podstaw dla studiowania szczegółowych zagadnień socjologicznych, zapoznanie się z najważniejszymi pojęciami socjologicznymi. Celem ćwiczeń - analiza lektur i zagadnień pod kierunkiem prowadzących zajęcia.

Strona przedmiotu
3402-21PRLU brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład podejmuje zagadnienia z zakresy u demografii społecznej (socjologii ludności). W trakcie zajęć zostaną omówione kwestie zmian ludnościowych (w Polsce, Europie i na świecie), procesy adaptacji instytucji społecznych do przemian reżimów demograficznych w aspekcie teoretycznym (teorie rozwoju ludności) i praktycznym (działania z zakresu polityki ludnościowej).

Strona przedmiotu
3402-21POGR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z różnymi koncepcjami człowieka proponowanymi przez psychologię, oraz wyjaśnienie neurofizjologicznych i psychologicznych mechanizmów jego funkcjonowania, które mogą pomóc studentom nauk społecznych w zrozumieniu zachowania ludzi oraz sposobu, w jaki poznają i rozumieją otaczającą rzeczywistość.

Strona przedmiotu
3402-21SSPR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza studenta w wybrane zagadnienia i teorie socjologiczne w odniesieniu do podstawowych problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów współczesnego systemu społeczno-kulturowego. Przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń.

Strona przedmiotu
0000-BHP-OG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu:

- bezpieczeństwa i higieny pracy,

- elementów prawa pracy,

- ochrony przeciwpożarowej

- udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku,

- zagadnień dotyczących promieniotwórczego pierwiastka radonu,

- ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Strona przedmiotu
3402-21TIKR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Warsztaty - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu zostaną przedstawione podstawowe techniki informacyjne i komunikacyjne, które umożliwią studentom i studentkom sprawne wykorzystywanie komputerów, smartfonów, narzędzi internetowych i aplikacji mobilnych w nauce i pracy. Omawiane zagadnienia to m.in. praca ze źródłami danych, edycja dokumentów tekstowych, graficzne przedstawianie danych, tworzenie prezentacji multimedialnych i grafik, wykorzystanie mediów społecznościowych w pracy socjologa. Podczas zajęć studenci i studentki (podzieli na kilkuosobowe zespoły) realizować będą opracowane przez siebie projekty naukowe, których zakres tematyczny oraz forma zostaną ustalone na pierwszych zajęciach (proponowane formy realizacji projektów to m.in. kampania społeczna, reklama społeczna).

Strona przedmiotu
3402-21WSPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 20 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z regulacjami prawnymi oraz z wynikami badań prowadzonych w ramach socjologii prawa.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)