Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe Historii zaocznej I stopnia, I roku (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii)

Jednostka: Wydział Historii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe Historii zaocznej I stopnia, I roku
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021Z - Semestr zimowy 2021/22
2021L - Semestr letni 2021/22
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022Z - Semestr zimowy 2022/23
2022L - Semestr letni 2022/23
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021Z 2021L 2021 2022Z 2022L 2022
2900-LZ-HSZP/Z-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Wykład - 14 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach przedstawiony zostanie zarys pradziejów ziem polskich od czasów prahistorycznych po wczesne średniowiecze. Omówione zostaną także podstawowe metody badań archeologicznych oraz możliwości ich wykorzystania w pracy historyka.

Strona przedmiotu
2900-LZ-HSZP/L-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest dziejom osadnictwa i zmian kulturowych na ziemiach polskich, od epoki paleolitu po początek wczesnego średniowiecza. Celem wykładu jest również wprowadzenie studentów w metodologię badań, w tym zapoznanie ich z możliwościami i ograniczeniami interpretacji źródeł archeologicznych, będących podstawą wiedzy o pradziejach.

Wymagania wstępne:|

Podstawowa wiedza o historii Polski

Strona przedmiotu
2900-LZ-HS-C1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-LZ-HS-C2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

STUDIA ZAOCZNE

Ćwiczenia przez dwa semestry obejmują całość historii starożytnej Grecji i Rzymu od Homera do schyłkowej epoki Cesarstwa Rzymskiego. Celem ich jest zapoznanie studentów ze specyfiką źródeł do dziejów antyku i prezentacja wszystkich ich kategorii (źródła literackie, historiograficzne, inskrypcje, ikonografia, numizmatyka, papirusy, dane archeologiczne) oraz metod pracy z nimi. Studenci w trakcie zajęć nabywają umiejętność krytyki źródła i samodzielnej pracy źródłowej. Ćwiczenia kształtują też inne umiejętności warsztatowe: poszukiwania bibliograficzne,. kwerenda źródłowa do określonego problemu, sporządzanie notatek źródłowych, praca z literaturą naukową.

Strona przedmiotu
2900-LZ-LAC1 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Lektorat - 28 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Lektorat - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

STUDIA ZAOCZNE

Są to zajęcia, których celem jest (poprzez zapoznanie z fleksją i składnią języka łacińskiego oraz słownictwem) przygotowanie studentów do tłumaczenia i interpretacji łacińskich tekstów oryginalnych (o średnim stopniu trudności) zarówno literackich, jak i źródłowych potrzebnych w pracy historyka.

Strona przedmiotu
2900-LZ-LAC2 brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Lektorat - 32 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Lektorat - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

STUDIA ZAOCZNE

Są to zajęcia, których celem jest (poprzez zapoznanie z fleksją i składnią języka łacińskiego oraz słownictwem) przygotowanie studentów do tłumaczenia i interpretacji łacińskich tekstów oryginalnych (o średnim stopniu trudności) zarówno literackich, jak i źródłowych potrzebnych w pracy historyka.

Strona przedmiotu
2900-LZ-OPW brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 30 godzin
 • Kurs terenowy - 20 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Objazd - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wymagania formalne:

Strój dostosowany do pogody i odpowiedni do zwiedzania obiektów sakralnych.

Założenia wstępne:

Zajęcia odbywają się w terenie. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wartością źródłową przestrzeni miejskiej i obiektów zabytkowych w pracy historyka oraz podstawami interpretacji tych źródeł, a także podstawowymi pojęciami z zakresu historii sztuki.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami prezentacji; analiza oglądanych źródel w grupie; swobodna dyskusja.

Strona przedmiotu
2900-LZ-POWI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest wprowadzeniu do zagadnień ochrony własności intelektualnej w środowisku humanistycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego

Strona przedmiotu
0000-BHP-OG brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr letni 2021/22
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadu.

Strona przedmiotu
2900-LZ-TI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedstawienie podstaw technik informacyjnych, tak by umożliwić studentom sprawne wykorzystywanie komputerów oraz sieci w nauce i pracy.

Omawiane zagadnienia to przetwarzanie tekstów, praca z arkuszem kalkulacyjnym, tworzenie stron WWW i prezentacji.

Strona przedmiotu
2900-LZ-WPCS-E brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-LZ-WBHK brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Semestr zimowy 2022/23
 • Ćwiczenia - 28 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-LZ-WPPU brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Ćwiczenia - 32 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-LZ-WPHST-PRAC brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praca pisemna - godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praca roczna - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
2900-LZ-WHHSIR brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2021/22
 • Wykład - 16 godzin
Semestr letni 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład będzie poświęcony najważniejszym zagadnieniom dziejów Rzymu od założenia Miasta do upadku Cesarstwa.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)