Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych I stopnia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Muzykologii)

Jednostka: Instytut Muzykologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych I stopnia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2024Z
3106-1AMSOD-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje dwa obszary zagadnień: akustykę instrumentów muzycznych oraz problematykę percepcji i oceny słuchowej dźwięku w muzyce

Strona przedmiotu
3106-ANALIT brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-ETNOM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym założeniem jest wprowadzenie studentów w historię etnomuzykologii oraz zapoznanie z podstawowymi kierunkami zainteresowań i orientacjami metodologicznymi. W tym celu studentom przedstawiane są wybrane postaci z dziejów zainteresowań muzyką tradycyjną oraz wybrane ich teksty, które po samodzielnej lekturze zostają poddane omówieniu. Dodatkowo, studenci są zapoznawani z wybranymi przykładami nagrań muzyki badanej przez przedstawiane postaci. Przykłady te również zostają omówione podczas zajęć.

Strona przedmiotu
3106-ETNOM2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia historię badań nad muzyką etniczno-ludową w Polsce, jej zróżnicowanie regionalne, gatunkowe -- obejmujące pieśń, muzykę instrumentalną, instrumenty muzyczne, taniec ludowy i regionalny -- stan współczesny oraz obecność muzyki ludowej w stylach kompozytorskich i w muzyce popularnej.

Strona przedmiotu
3106-HMR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest twórczość muzyczna, kompozytorzy i kontekst kulturowy funkcjonowania muzyki w epoce renesansu datowanej umownie na lata 1400-1600.

Strona przedmiotu
3106-HMŚ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Chronologia i ogólna charakterystyka muzyki średniowiecza

2. Teoria muzyki w średniowieczu

3. Jednogłosowa liturgiczna, poza liturgiczna i świecka twórczość okresu średniowiecza

4. Rozwój wielogłosu od XI do XV wieku

5. Muzyka Wysp Brytyjskich w XIII-XV w

6. Muzyka instrumentalna w okresie średniowiecza

Strona przedmiotu
3106-1JLDM-CW brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowy kurs języka łacińskiego, który zapoznaje uczestników zajęć z fundamentalnymi zasadami gramatycznymi języka łacińskiego i przygotowuje do samodzielnego tłumaczenia prostych tekstów łacińskich. Ukazuje także dziedzictwo łaciny (i greki) w szeroko rozumianej terminologii muzycznej.

Strona przedmiotu
3106-2JLDM-CW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowy kurs języka łacińskiego, który zapoznaje uczestników zajęć z fundamentalnymi zasadami gramatycznymi języka łacińskiego i przygotowuje do samodzielnego tłumaczenia prostych tekstów łacińskich. Ukazuje także dziedzictwo łaciny (i greki) w szeroko rozumianej terminologii muzycznej.

Strona przedmiotu
3106-MWS-W brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są muzyce różnych kultur starożytnych, poruszane będą także kwestie metod badawczych, wynikających ze specyfiki źródeł.

Strona przedmiotu
3106-POWI brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-POPPP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć zostaną podjęte zagadnienia dotyczące m.in. psychologicznych podstaw percepcji muzyki ze szczególnym zwróceniem na problematykę funkcjonowania pamięci muzycznej, mechanizmów grupowania zjawisk muzycznych, emocjonalnych i estetycznych reakcji na muzykę, a także na tematykę obszarów wspólnych dla pedagogiki muzycznej i psychologii muzyki.

Strona przedmiotu
3106-PZFE-W brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład przedstawia historię filozofii europejskiej w ujęciu problemowo historycznym. Podstawowe zagadnienia przedstawiane są porządku chronologicznym. Głowne zagadnienia, pytania, najbardziej znani przedstawiciele oraz najważniejsze kierunki filozoficzne będą przedstawione w sposób możliwie jasny choć skrótowy. Wykład kończy się zaliczeniem na ocenę.

Strona przedmiotu
3106-PROMUZ brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z podstawowymi obszarami zainteresowań muzykologii i wskazanie specyfiki wchodzących w jej skład poszczególnych subdyscyplin.

Strona przedmiotu
0000-BHP-OG brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Kurs internetowy - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem zajęć jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, elementów prawa pracy, ochrony przeciwpożarowej jak udzielania pierwszej pomocy w razie zaistniałego wypadku.

Strona przedmiotu
3106-ZM2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-ZM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)