Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

III rok I st. Muzykologia (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Muzykologii)

Jednostka: Instytut Muzykologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: III rok I st. Muzykologia
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023Z - Semestr zimowy 2023/24
2023L - Semestr letni 2023/24
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024Z - Semestr zimowy 2024/25
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023Z 2023L 2023 2024Z 2024
3106-1ARMUZ-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są najstarszym źródłom wiedzy o muzyce. Program zajęć obejmuje przegląd wybranych zagadnień dotyczących różnych obszarów kulturowych i różnych okresów, a także ukazanie najnowszych metod badawczych.

Strona przedmiotu
3106-BAiBR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z historią usamodzielnienia barwy i brzmienia w muzyce XX i XXI stulecia oraz najbardziej charakterystycznymi i różnorodnymi zarazem przykładami tego zjawiska.

Strona przedmiotu
3106-1GDPW-W brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Wprowadzenie.

2. Magnus liber organi.

3. Rękopisy z dziełami Guillaume’a de Machaut.

4. Kodeks Squarcialupi.

5. Kodeks Chantilly.

6. Kodeks Old Hall.

7. Księga chórowa z Eton.

8. Kodeksy trydenckie.

9. Kodeks Emmeram.

10. Kodeks Speciálník.

11. Chansonnier cordiforme.

12. Kodeks Chigi.

13. Kodeks Medici.

Strona przedmiotu
3106-1JAZZ-KON brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone powszechnej historii muzyki jazzowej w XX wieku z perspektywy rozwoju stylistycznego.

Strona przedmiotu
3106-HMXIX brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach poruszone zostaną wybrane aspekty historii opery w okresie romantyzmu. Omówione będą trzy zasadnicze nurty rozwoju opery w Europie XIX wieku: włoski melodramma – od Rossiniego po Verdiego, francuska grand opéra i opéra historique oraz niemiecka opera romantyczna i dramat muzyczny Ryszarda Wagnera.

Strona przedmiotu
3106-HMXXiXXI brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka wykładu obejmuje główne tendencje i zjawiska w muzyce XX wieku po współczesność, prezentowane w układzie chronologicznym.

Strona przedmiotu
3106-HROCK-W brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu przedstawienie kluczowych momentów stylistycznego rozwoju muzyki rockowej osobom, które nie miały wcześniej z tą formą muzyki popularnej akademickiego kontaktu. Podstawą zajęć jest przedstawienie głównych nurtów i zespołów, porządkujące posiadaną wiedzę i będące punktem wyjścia do własnych akademickich poszukiwań.

Strona przedmiotu
3106-KRYM-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Krytyka muzyczna” to przedmiot organizowany przez Instytut Muzykologii UW, skierowany do studentów III roku studiów dziennych (obowiązkowy w module 5), w poszczególnych przypadkach istnieje możliwość realizowania go jako przedmiot fakultatywny. Jest to konwersatorium, w którym dużą rolę odgrywają także elementy ćwiczeń praktycznych.

Strona przedmiotu
3106-1KULTA-W brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć będzie wprowadzenie w interdyscyplinarną problematykę kultury audialnej. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na audytywną płaszczyznę współczesnego życia społecznego. Refleksja wokół wiodącego zagadnienia kultury słyszenia obejmie m. in. problematykę procesów poznawczych warunkujących proces słuchania muzyki, wątek stylów słuchania muzyki, a także wprowadzenie do koncepcji ekologii akustycznej. W tym kontekście szczególna uwaga zostanie zwrócona na badania audiosfery współczesnego miasta.

Strona przedmiotu
3106-LABMUN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia poświęcone zjawiskom charakterystycznym dla nowej muzyki w XX i XXI wieku ze szczególnym uwzględnieniem problemów warsztatowych.

Strona przedmiotu
3106-LIRMU-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie się ze specyfiką gatunkową XIX-wiecznej pieśni i liryki instrumentalnej. Konwersatorium o profilu zasadniczo historycznym będzie wzbogacone analizami przykładów pieśni i miniatury instrumentalnej wybranych ze spuścizny najwybitniejszych twórców tego repertuaru, m. in. Schuberta, kompozytorów generacji 1810, Brahmsa, Moniuszki, Musorgskiego i Griega.

Strona przedmiotu
3106-MUZJK-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Różne poziomy (aspekty) informacji zawartych w muzyce: sygnały, sekwencje zdarzeń, emocje, znaczenia, metafory. Problem interdyscyplinarności sztuk i próby ujęcia teoretycznego.

Strona przedmiotu
3106-MP-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu pokazanie relacji między polityką a muzyką w XVII, XVIII i pierwszej ćwierci XIX w. na przykładzie wybranych kompozycji m.in. A. Melaniego, A. Steffaniego, D. Scarlattiego, G. F. Händla, N. Porpory, A. Vivaldiego, G.A. Ristoriego, J.A. Hassego, J.D. Hollanda, M. Kamieńskiego, J. Stefaniego, J. Elsnera, K. Kurpińskiego.

Strona przedmiotu
3106-MIM-KON brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu jest wzajemna relacja pomiędzy muzyką i technicznymi środkami jej reprodukowania i przekazywania w środkach masowej komunikacji oraz znaczenie technik reprodukcji dla kultury.

Strona przedmiotu
3106-1MI18/19-KON brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
3106-1MOIK-W brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają za zadanie zaznajomić studentów ze specyfiką i historią dwóch najistotniejszych – obok opery – dramatycznych gatunków muzyki wokalno-instrumentalnej, czyli oratorium i kantaty, których nieprzerwany rozwój, od początku XVII wieku, trwa aż do dzisiaj. Szczególny nacisk położony zostanie na zapoznanie się zarówno z różnicami jak i wzajemnymi filiacjami między tymi gatunkami oraz procesami wchłaniania przez nie zdobyczy wypracowywanych na gruncie innych dziedzin twórczości muzycznej na przestrzeni dziejów. Tłem dla tych rozważań będzie oczywiście miejsce i rola, jaką oratorium i kantata pełniły w kulturze muzycznej różnych ośrodków europejskich w kolejnych epokach

Strona przedmiotu
3106-2MUZKOM-KON brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Punktem wyjścia będą rozważania z zakresu komunikowania (m.in. co to jest komunikowanie, omówienie modelu komunikowania, kwestia kompetencji poznawczych). Szczególna uwaga zostanie zwrócona na problematykę wykorzystania muzyki w działaniach z zakresu komunikacji marketingowej (audiomarketing – wpływ muzyki w miejscu sprzedaży, rola muzyki w reklamie, muzyka jako element kształtowania wizerunku nowoczesnej organizacji itd.). Omawianą tematykę dopełnią zagadnienia dotyczące preferencji muzycznych (ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na kształtowanie się preferencji muzycznych) oraz roli muzyki w budowaniu przekazu emocjonalnego.

Strona przedmiotu
3106-MUZOR-W brak brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Dzieło w tradycjach oralnych ma specyficzną strukturę, istnieje w kontekście społecznym, krystalizuje się w toku wykonania. W czasie zajęć zostaną zaprezentowane podstawowe zagadnienia związane z twórczością w tradycji oralnej, jak i wybrane przykłady z zakresu historii muzyk i muzyki tradycyjnej różnych kultur.

Strona przedmiotu
3106-1PRAKTYKI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka zawodowa - 60 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka zawodowa - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Indywidualny program.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPAL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Plan zajęć dostosowywany do zainteresowań biorących w nich udział studentów. Uczestnicy seminarium koncentrują się na przygotowaniu pracy licencjackiej lub magisterskiej, przedstawiają w formie ustnej i pisemnej wyniki kolejnych etapów własnych badań nad wybranym przedmiotem, biorą udział w dyskusjach nad zagadnieniami prezentowanymi przez inne osoby.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPAGZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium poświęcone jest szeroko rozumianej antropologii muzyki. Poza indywidualną pracą z Dyplomantami oraz pracą w niewielkich grupach, planowane są spotkania z udziałem wszystkich uczestników seminarium oraz zaproszonych gości.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPARK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium poświęcona jest historii muzyki europejskiej i polskiej w wiekach XVII, XVIII i XIX. Możliwe wydaje się też rozszerzenie tego zakresu o zagadnienia nowsze, szczególnie jeśli odnosiłyby się one w różny sposób do muzyki wyżej wskazanych epok lub jej funkcjonowania w teraźniejszości. Podejmowany profil badawczy obejmować może kwestie źródłowe, analityczne (wybrane dzieła, dorobki twórcze, formy i gatunki muzyczne) oraz perspektywę szeroko pojętej kultury muzycznej.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPIB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka seminarium koncentruje się na historii muzyki europejskiej i uprawianej w Polsce do roku 1850, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących źródeł, repertuaru i aspektów kulturoznawczych.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPIL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematyczny seminarium obejmuje muzykę XX i XXI wieku (np. źródła, style, gatunki, życie i kultura muzyczne, twórczość kompozytorska), a także problematykę teoretyczno-analityczną oraz metodologiczną.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPSM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium prowadzone zgodnie z profilem badawczym Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej.

Strona przedmiotu
3106-SEMKNACH brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium dotyczące problematyki muzyki XIX-XXI w. ma na celu przygotowanie pracy dyplomowej. Literatura oraz zakres poruszanych zagadnień dostosowane są do tematu pracy.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium zasadniczo ma być poświęcone szeroko rozumianym zagadnieniom z historii oraz estetyki muzyki nowożytnej (zarówno powszechnej, jak i polskiej, po roku 1600), dalej kwestiom źródłowym lub analitycznym. W zależności od potrzeb mogą też być podejmowane zagadnienia z wielorako rozumianej współczesnej kultury muzycznej (w tym np. problemy wykonawstwa) i współczesnego życia muzycznego.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPTB brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach zajęć seminaryjnych omawiane będą zagadnienia ogólnej metodologii pracy naukowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad konstruowania tekstu naukowego.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPTJ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na seminarium zapraszam wszystkich zainteresowanych kulturą muzyczną nowożytnej Europy (XVI-XVIII w.). Oferuję opiekę nad pracami - licencjackimi, magisterskimi i doktorskimi - poświęconymi w szczególności kwestiom źródłoznawczym, repertuarologicznym i kulturoznawczym. W zespole seminarium dyskutujemy rozmaite konteksty tradycji muzycznej, m.in. biografistyczne, ideowe, religijne, estetyczne i społeczne. W zakresie naszych zainteresowań mieszczą się również relacje zachodzące pomiędzy kulturą muzyczną a jej literackim obrazowaniem oraz tzw. filologia muzyczna, obejmująca nie tylko tekst nutowy, ale także towarzyszące mu parateksty.

Strona przedmiotu
3106-SEMDYPMG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Semestr zimowy 2023/24
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Semestr letni 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Semestr zimowy 2024/25
 • Seminarium dyplomowe - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium przygotowuje do napisania pracy licencjackiej i/lub magisterskiej. W szerokim sensie zgodne jest z profilem Katedry Muzykologii Systematycznej i Kulturowej. W węższym zakresie - skupia się na różnorodnych aspektach kultur muzyki popularnej.

Strona przedmiotu
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel: +48 22 55 49 126 https://www.wne.uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)